Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů 2012

Rozpočet příjmů 2012 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

N Á V R H

 

Text

Rozpočet 2011

Třída 1

Daňové příjmy

1300

Třída 2

Nedaňové příjmy:

 

 

§ 1019 Ost.zeměd.činnost (pronájem pozemků)

40

 

§ 1032 Lesní hospodářství

5

 

§ 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

5

 

§ 2310 Pitná voda

40

 

§ 3412 Sportovní zařízení

10

 

§ 3725 Komunální odpad-náhrada za třídění

5

 

§ 6171 Místní správa

1

 

§ 6310 Příjmy z úroků

5

Třída 3

Kapitálové příjmy:

 

 

§ 3633 Prodej plynu

103

Třída 4

Přijaté transfery:

 

 

Dotace ze státního rozpočtu na státní správu

60

 

Dotace na přístavbu budovy

1496

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ

-1 500

 

 

 

Příjmy celkem

1 570

 

          Vyvěšeno: 12.12.2010                         

          Vzvěšeno na elektronickou úřední desku: 12. 12. 2011                    

 

                                                           Jan  Hvizd, starosta                             Blanka Zaujecová, účetní

Přílohy