Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů 2012

Rozpočet výdajů 2012 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

NÁVRH

Paragraf

Text

Rozpočet 2012

 

Třída 5- Běžné výdaje

 

1031

Lesní hospodářství

5

1032

Lesní hospodářství

5

1036

Les-správa

5

2143

Cestovní ruch

78

2212

Silnice a cesty

150

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

5

2310

Pitná voda

150

2321

Odpadní vody

20

3111

Předškolní zařízení – Mateřské školy

35

3113

Základní školy

90

3319

Kultura

30

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

135

3613

Nebytové  hospodářství - prodejna

30

3631

Veřejné osvětlení

40

3639

Komunální služby

20

3721

Nebezpečný odpad – svoz, likvidace

10

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

80

3744

Protierozní opatření

5

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100

5512

Požární ochrana

35

6112

Zastupitelstva obcí

200

6171

Činnost místní správy

335

6310

Bankovní poplatky

7

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

1 570

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2011

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku: 12.12.2011          

 

   Jan Hvizd, starosta                                   Blanka Zaujecová,účetní 

Přílohy