Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice

2018 – 2020

 

NÁVRH

 

Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní  samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled.

Příjmy:

2018

2019

2020

Třída 1 – daňové příjmy

1 988

1 900

2 000

Třída 2 – nedaňové příjmy

131

150

160

Třída 3 – kapitálové příjmy /za majetek/

67

70

70

Třída 4 – dotace:

0

0

0

Příjmy celkem v tis.Kč

2 186

2 120

2 230

 

Financování – třída 8

Pol.  8115 /prostř.na bank.účtech/                                             186                      550                    540

__________________________________________________________________________________

Celkem financování v tis.Kč                                                         186                      550                    540     

 

 

Výdaje: třída 5 – běžné výdaje

842

1 000

1 100

               Třída 6 – kapitálové výdaje

 

 

 

               Cestovní ruch

5

10

10

               Místní komunikace

500

100

100

               Vodovodní řad

800

200

200

               Sportovní zařízení v maj.obce

30

40

50

               Veřejné osvětlení

35

30

30

               Veřejné prostranství

60

90

100

               Akce dle rozhodnutí zastupitelstva

100

100

100

 

 

 

 

Výdaje celkem v tis.Kč

2 372

1 570

1 690

 

 

V Němčicích    20. 11. 2017                                                                                             Jan Hvizd – starosta obce

 

Vyvěšeno na úř.desce a el.úř.desce    :     20. 11. 2017

Sejmuto z úřední desky a el.úř.desky :     29. 12. 2017

Přílohy