Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů na rok 2018

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok 2018
Výdaje ODPA schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018
Lesní hospodářsrtví-pěst.č. 1031 10 000 11 000 10 000
Lesní hospodářsrtví-těž. činnost 1032 10 000 31 000 10 000
Správa v lesním hospodářství  1036 7 000 7 000 7 000
Cestovní ruch                                                     2143 5 000 0 5 000
Silnice                                              2212 500 000 75 000 500 000
Dopravní obslužnost 2292 5 000 5 000 5 000
Pitná voda 2310 800 000 1 500 000 800 000
Odvádění a čištění odpadních vod a                       2321 20 000 16 000 20 000
Rozhlas a televize                                    3341 1 000 0 1 000
Ostatní záležitosti kultury                        3399 30 000 22 000 30 000
Sportovní zař.v majetku obce                                 3412 30 000 55 000 30 000
Nebytové hosp.   3613 60 000 30 000 30 000
Veřejné osvětlení                                3631 35 000 35 000 35 000
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů                   3721 5 000 3 500 5 000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 120 000 100 000 120 000
Sběr a svoz ost.odpadů 3723 20 000 36 000 20 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 60 000 53 000 60 000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 15 000 23 000 20 000
Zastupitelstva obcí                      6112 250 000 250 000 250 000
Činnost místní správy                              6171 350 000 350 000 350 000
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 5 000 5 000 5 000
Pojišť.fčně nespecifikované                  6320 2 000 2 500 2 500
Ostatní finanční operace                         6399 50 000 24 000 50 000
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 0 200 000 5 000
Ost.činnosti  6409 1 000 3 500 1 000
VÝDAJE CELKEM   2 391 000 2 837 500 2 371 500
         
         
         
         
         
Vyvěšeno na úřední a el.úřední desku :    20. listopadu 2017    
Svěšeno z úřední a el.úřední desky :    29. prosince 2017    
         
         
Zpracovala :   Blanka Zaujecová        Jan Hvizd - starosta obce
         

Přílohy