Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU   na rok 2018
Příjmy   POL schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy          
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fčních požitků   1111 355 850 420 000 450 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti   1112 5 000 8 000 10 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů   1113 40 000 40 000 40 000
Daň z příjmů právnických osob   1121 330 000 370 000 390 000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 40 000 25 000 30 000
Daň z přidané hodnoty   1211 741 200 820 000 830 000
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístr.   1381 2 000 11 000 12 000
Daň z nemovitosti   1511 120 000 156 000 160 000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340 61 400 61 400 63 500
Poplatek ze psů   1341 2 250 2 250 2 300
Správní poplatky   1361 0 200 0
Nedaňové příjmy ODPA        
Ost.zemědělská činnost 1019   67 000 67 000 67 000
Podpora ost. Produkčních činn. 1032   3 000 38 000 3 000
Pitná voda 2310   40 000 75 000 40 000
Příjmy z úroků 6310   500 250 250
Prodejna 3613   12 000 12 000 12 000
Tenisový kurt 3412   1 000 0 1 000
Koupaliště  3412   3 000 0 3 000
Rybník 3412   2 000 0 2 000
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   6 000 9 000 10 000
Činnost místní správy                   6171   0 2 000 2 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů    4122 57 800 57 800 57 800
PŘÍJMY CELKEM     1 890 000 2 174 900 2 185 850
           
           
           
Vyvěšeno na úřední a el.úřední desku :      20. listopadu 2017    
Svěšeno z úřední a el.úřední desky :      29. prosince 2017    
           
Zpracovala :   Blanka Zaujecová        Jan Hvizd - starosta obce  
           

Přílohy