Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů na rok 2017 - schválený

Rozpočet výdajů 2017 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

 

SCHVÁLENÝ

Paragraf

Text

Rozpočet 2017

1031

Pěstební činnost

10

1032

Lesní hospodářství

10

1036

Správa v lesním hospodářství

7

2143

Cestovní ruch

5

2212

Silnice a cesty

500

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

5

2310

Pitná voda

800

2321

Odpadní vody

20

3341

Rozhlas

1

3399

Ostatní záležitosti kultury

30

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

30

3613

Nebytové hospodářství - prodejna

60

3631

Veřejné osvětlení

35

3721

Nebezpečný odpad – svoz, likvidace

5

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

120

3723

Tříděný odpad

20

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

60

5512

Požární ochrana

15

6112

Zastupitelstva obcí

250

6171

Činnost místní správy

350

6310

Bankovní poplatky

5

6320

Pojištění budovy

2

6399

Daň z příjmu

50

6409

Ostatní poplatky

1

Výdaje celkem

2 391

Přílohy