Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice

2017 – 2019

 

SCHVÁLENÝ

 

Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled.

Příjmy:

2017

2018

2019

Třída 1 – daňové příjmy

1 700

1 500

1 500

Třída 2 – nedaňové příjmy

123

150

150

Třída 3 – kapitálové příjmy /za majetek/

67

70

70

Třída 4 – dotace:

0

0

0

Příjmy celkem v tis.Kč

1 890

1 720

1 720

 

Financování – třída 8

Pol. 8115 /prostř.na bank.účtech/ 501 30 170

__________________________________________________________________________________

Celkem financování v tis.Kč 501 30 170

 

 

Výdaje: třída 5 – běžné výdaje

861

1200

1300

Třída 6 – kapitálové výdaje

 

 

 

Cestovní ruch

5

10

10

Místní komunikace

500

100

100

Vodovodní řad

800

200

200

Sportovní zařízení v maj.obce

30

40

50

Veřejné osvětlení

35

30

30

Veřejné prostranství

60

90

100

Akce dle rozhodnutí zastupitelstva

100

100

100

 

 

 

 

Výdaje celkem v tis.Kč

2 391

1 770

1 890

 

 

V Němčicích 06. 02. 2017 Jan Hvizd – starosta obce

 

Vyvěšeno na úř.desce a el.úř.desce : 06. 02. 2017

Sejmuto z úřední desky a el.úř.desky :

Přílohy