Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů na rok 2016

Rozpočet příjmů 2016 – Obecní úřad Němčice (v Kč)

 

N Á V R H

 

Paragraf

Text

Rozpočet 2016

 

Daňové příjmy

1 501,4

 

Dotace na výkon státní správy

55

1019

Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků

60

1032

Lesní hospodářství

5

2310

Pitná voda

40

3412

Sportovní zařízení – koupaliště,ten.kurt,rybník

6

3613

Nebytové prostory – prodejna nájem

12

3725

Využívání tříděného odpadu

8

6310

Příjmy z úroků

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem

 

1 688

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2015

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku : 30.11.2015

Svěšeno :

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hvizd, starosta                                        Blanka Zaujecová, účetní

Přílohy