Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů na rok 2016

Rozpočet výdajů 2016 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

 

NÁVRH

 

Paragraf

Text

Rozpočet 2016

1031

Pěstební činnost

10

1032

Lesní hospodářství

13

1036

Správa v lesním hospodářství

7

2143

Cestovní ruch

5

2212

Silnice a cesty

50

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

5

2310

Pitná voda

2 083

2321

Odpadní vody

15

3399

Ostatní záležitosti kultury

30

3341

Rozhlas

6

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

30

3613

Nebytové hospodářství - prodejna

35

3631

Veřejné osvětlení

40

3721

Nebezpečný odpad – svoz, likvidace

5

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

100

3723

Tříděný odpad

15

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

95

5512

Požární ochrana

127

6112

Zastupitelstva obcí

336

6171

Činnost místní správy

311

6310

Bankovní poplatky

5

6320

Pojištění budovy

2

6399

Daň z příjmu

50

6409

Ostatní poplatky

1

 

Výdaje celkem

 

3 376

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2015

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku: 30.11.2015

Svěšeno :

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                                     Blanka Zaujecová,účetní

Přílohy