Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů na rok 2015

Rozpočet   příjmů 2015 – Obecní úřad Němčice (v Kč)

N Á   V R H

Paragraf

Text

Rozpočet   2015

 

Daňové příjmy

1 500

 

Dotace na výkon státní   správy

54,4

1019

Ost.zeměd.činnost –   pronájem pozemků

59

1032

Lesní hospodářství

5

2310

Pitná voda

48,6

3412

Sportovní zařízení

10

3723

Využívání tříděného odpadu

3

6171

Místní správa

1

6310

Příjmy z úroků

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek hospodaření   z minulých let

736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy   celkem

2 419

 

          Vyvěšeno na úřední desku:  9.12.2014

          Vyvěšeno na elektronickou úřední desku :  9.12.2014                      

          Svěšeno :

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Jan  Hvizd, starosta                           Blanka Zaujecová, účetní

 

Přílohy