Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Závěrečný účet obce Němčice za rok 2013

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15e

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

P Ř Í J M Y - dle tříd

 

Položka

 

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

1111

Daň z   příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

326130.22

250000.00

130.45

250000.00

130.45

-76130.22

 

1112

Daň z   příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

18539.97

10000.00

185.40

11062.00

167.60

-7477.97

 

1113

Daň z   příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

33196.94

25000.00

132.79

25000.00

132.79

-8196.94

 

1121

Daň z   příjmů právnických osob

275237.03

250000.00

110.09

250000.00

110.09

-25237.03

 

1122

Daň z   příjmů právnických osob za obce

106210.00

139422.00

76.18

139422.00

76.18

33212.00

 

1211

Daň z   přidané hodnoty

705925.38

550000.00

128.35

581000.00

121.50

-124925.38

 

1340

Poplatek   za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

37050.00

38870.00

95.32

38870.00

95.32

1820.00

 

1341

Poplatek   ze psů

2150.00

2300.00

93.48

2300.00

93.48

150.00

 

1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro

6808.13

3430.00

198.49

7384.00

92.20

575.87

 

1361

Správní   poplatky

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

 

1511

Daň z   nemovitostí

176874.45

180000.00

98.26

180000.00

98.26

3125.55

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1688222.12

1449022.00

116.51

1485138.00

113.67

-203084.12

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

2111

Příjmy z   poskytování služeb a výrobků

96025.00

149000.00

64.45

157885.00

60.82

61860.00

 

2112

Příjmy z   prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

 

2131

Příjmy z   pronájmu pozemků

60971.00

61300.00

99.46

61304.00

99.46

333.00

 

2132

Příjmy z   pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

7298.00

120.00

6081.67

7310.00

99.84

12.00

 

2141

Příjmy z   úroků (část)

5894.33

4000.00

147.36

5995.00

98.32

100.67

 

2324

Přijaté   nekapitálové příspěvky a náhrady

40535.13

6680.00

606.81

40539.00

99.99

3.87

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

210723.46

221300.00

95.22

273233.00

77.12

62509.54

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

2111

Příjmy z   poskytování služeb a výrobků

96025.00

149000.00

64.45

157885.00

60.82

61860.00

 

2112

Příjmy z   prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

 

2131

Příjmy z   pronájmu pozemků

60971.00

61300.00

99.46

61304.00

99.46

333.00

 

2132

Příjmy z   pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

7298.00

120.00

6081.67

7310.00

99.84

12.00

 

2141

Příjmy z   úroků (část)

5894.33

4000.00

147.36

5995.00

98.32

100.67

 

2324

Přijaté   nekapitálové příspěvky a náhrady

40535.13

6680.00

606.81

40539.00

99.99

3.87

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

210723.46

221300.00

95.22

273233.00

77.12

62509.54

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

3111

Příjmy z   prodeje pozemků

8225.00

0.00

0.00

8225.00

100.00

0.00

 

3112

Příjmy z   prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

57960.00

57960.00

100.00

57960.00

100.00

0.00

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

66185.00

57960.00

114.19

66185.00

100.00

0.00

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

3111

Příjmy z   prodeje pozemků

8225.00

0.00

0.00

8225.00

100.00

0.00

 

3112

Příjmy z   prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

57960.00

57960.00

100.00

57960.00

100.00

0.00

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

66185.00

57960.00

114.19

66185.00

100.00

0.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

4111

Neinvest.přij.transfery   z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

38861.00

26000.00

149.47

38861.00

100.00

0.00

 

4112

Neinv.přij.transfery   ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

54400.00

54400.00

100.00

54400.00

100.00

0.00

 

4122

Neinvestiční   přijaté transfery od krajů

18208.00

110000.00

16.55

111568.00

16.32

93360.00

 

4222

Investiční   přijaté transfery od krajů

79000.00

0.00

0.00

79000.00

100.00

0.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

190469.00

190400.00

100.04

283829.00

67.11

93360.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

4111

Neinvest.přij.transfery   z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

38861.00

26000.00

149.47

38861.00

100.00

0.00

 

4112

Neinv.přij.transfery   ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

54400.00

54400.00

100.00

54400.00

100.00

0.00

 

4122

Neinvestiční   přijaté transfery od krajů

18208.00

110000.00

16.55

111568.00

16.32

93360.00

 

4222

Investiční   přijaté transfery od krajů

79000.00

0.00

0.00

79000.00

100.00

0.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

190469.00

190400.00

100.04

283829.00

67.11

93360.00

 

 

PŘÍJMY CELKEM

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

                   

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15e

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

V Ý D A J E - dle tříd

 

Položka

 

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

5019

Ostatní   platy

1960.00

4000.00

49.00

3149.00

62.24

1189.00

 

5021

Ostatní   osobní výdaje

141275.00

139000.00

101.64

170800.00

82.71

29525.00

 

5023

Odměny   členů zastupitelstev obcí a krajů

159360.00

160000.00

99.60

160000.00

99.60

640.00

 

5032

Povinné   pojistné na veřejné zdravotní pojištění

14340.00

14340.00

100.00

14340.00

100.00

0.00

 

5039

Ostatní   povinné pojistné placené zaměstnavatelem

719.00

1000.00

71.90

1328.00

54.14

609.00

 

5136

Knihy,   učební pomůcky a tisk

1289.00

2660.00

48.46

2949.00

43.71

1660.00

 

5137

Drobný   hmotný dlouhodobý majetek

45749.00

38000.00

120.39

49043.00

93.28

3294.00

 

5139

Nákup   materiálu jinde nezařazený

80440.00

113000.00

71.19

117856.00

68.25

37416.00

 

5153

Plyn

23089.18

22000.00

104.95

23100.00

99.95

10.82

 

5154

Elektrická   energie

102784.00

130000.00

79.06

135255.00

75.99

32471.00

 

5155

Pevná   paliva

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

 

5156

Pohonné   hmoty a maziva

900.00

3000.00

30.00

3000.00

30.00

2100.00

 

5161

Služby   pošt

1249.00

1000.00

124.90

1300.00

96.08

51.00

 

5162

Služby   telekomunikací a radiokomunikací

30196.77

46000.00

65.65

46000.00

65.65

15803.23

 

5163

Služby   peněžních ústavů

7691.60

8391.00

91.66

10830.00

71.02

3138.40

 

5167

Služby   školení a vzdělávání

3264.00

10000.00

32.64

10000.00

32.64

6736.00

 

5169

Nákup   ostatních služeb

344699.88

331000.00

104.14

451357.50

76.37

106657.62

 

5171

Opravy a   udržování

900073.70

1078609.00

83.45

1103190.50

81.59

203116.80

 

5172

Programové   vybavení

7405.00

0.00

0.00

7405.00

100.00

0.00

 

5173

Cestovné   (tuzemské i zahraniční)

9872.00

11000.00

89.75

11749.00

84.02

1877.00

 

5175

Pohoštění

15067.00

23000.00

65.51

27852.00

54.10

12785.00

 

5182

Poskytované   zálohy vlastní pokladně

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5192

Poskytnuté   neinvestiční příspěvky a náhrady(část)

630.00

0.00

0.00

630.00

100.00

0.00

 

5193

Výdaje   na dopravní územní obslužnost

5160.00

5000.00

103.20

5160.00

100.00

0.00

 

5194

Věcné   dary

10150.00

5000.00

203.00

10150.00

100.00

0.00

 

5229

Ost.neinvestiční   transfery neziskovým a podob. organizací

2427.00

0.00

0.00

3140.00

77.29

713.00

 

5321

Neinvestiční   transfery obcím

11165.00

110000.00

10.15

50111.00

22.28

38946.00

 

5329

Ost.neinvest.transfery   veřejným rozpočtům územní úrovně

128.00

0.00

0.00

128.00

100.00

0.00

 

5362

Platby   daní a poplatků státnímu rozpočtu

107542.00

139422.00

77.13

140754.00

76.40

33212.00

 

5363

Úhrady   sankcí jiným rozpočtům

0.00

28000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5365

Platby   daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

28000.00

0.00

0.00

28000.00

100.00

0.00

 

5366

Výdaje z   fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

6139.00

6139.00

100.00

6139.00

100.00

0.00

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

2062765.13

2431561.00

84.83

2596716.00

79.44

533950.87

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

6119

Ostatní   nákup dlouhodobého nehmotného majetku

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

6119

Ostatní   nákup dlouhodobého nehmotného majetku

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

VÝDAJE CELKEM

2062765.13

2631561.00

78.39

2596716.00

79.44

533950.87

                   

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15e

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

FINANCOVÁNÍ

Název položky

Položka

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Krátkodobé   financování z tuzemska

1111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Změna   stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)

8115

-92379.45

712879.00

-12.96

488331.00

-18.92

Opravné   položky k peněžním operacím

1111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oper.z   peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)

8901

-455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CELKEM   FINANCOVÁNÍ

8000

-92834.45

712879.00

-13.02

488331.00

-19.01

               

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15f

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Rozpočtové hospodaření dle tříd

PŘÍJMY

Třída

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

1     DAŇOVÉ PŘÍJMY

1688222.12

1449022.00

116.51

1485138.00

113.67

-203084.12

2     NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

210723.46

221300.00

95.22

273233.00

77.12

62509.54

3     KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

66185.00

57960.00

114.19

66185.00

100.00

0.00

4     PŘIJATÉ TRANSFERY

190469.00

190400.00

100.04

283829.00

67.11

93360.00

C E L K E M   P Ř Í J M Y

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

 

VÝDAJE

Třída

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

5     BĚŽNÉ VÝDAJE

2062765.13

2431561.00

84.83

2596716.00

79.44

533950.87

6     KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C E L K E M   V Ý D A J E

2062765.13

2631561.00

78.39

2596716.00

79.44

533950.87

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15f

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Rozpočtové hospodaření dle tříd

FINANCOVÁNÍ

Třída

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

Krátkodobé   financování z tuzemska

 

8115

Změna   stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)

-92379.45

712879.00

-12.96

488331.00

-18.92

580710.45

 

Opravné   položky k peněžním operacím

 

8901

Oper.z   peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)

-455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

455.00

 

CELKEM   FINANCOVÁNÍ

-92834.45

712879.00

-13.02

488331.00

-19.01

581165.45

 

                               

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15g

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

Sdílené   daně

(

Pol:11xx-12xx

)

1465239.54

1224422.00

119.67

1256484.00

116.61

-208755.54

 

Místní   popl.

(

Pol:133x-134x

)

39200.00

41170.00

95.21

41170.00

95.21

1970.00

 

Správní   popl.

(

Pol:136x

)

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

 

Daň z   nemov.

(

Pol:1511

)

176874.45

180000.00

98.26

180000.00

98.26

3125.55

 

                                 

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15h

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Sdílené daně po měsících

Měsíc

Skutečnost

 

 

Leden

149265.05

 

Únor

139344.00

 

Březen

204303.00

 

Duben

74674.00

 

Květen

97208.00

 

Červen

78684.00

 

Červenec

155535.00

 

Srpen

103947.00

 

Září

95244.00

 

Říjen

120291.00

 

Listopad

111183.00

 

Prosinec

135561.49

 

CELKEM

1465239.54

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15o

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

 

Měsíc

2011

2012

2013

 

Leden

0.00

137364.00

149265.05

 

Únor

0.00

120061.00

139344.00

 

Březen

0.00

165777.00

204303.00

 

Duben

0.00

56076.00

74674.00

 

Květen

0.00

103650.00

97208.00

 

Červen

0.00

80961.50

78684.00

 

Červenec

0.00

123916.00

155535.00

 

Srpen

0.00

112163.00

103947.00

 

Září

0.00

72519.00

95244.00

 

Říjen

0.00

99517.00

120291.00

 

Listopad

0.00

94969.00

111183.00

 

Prosinec

0.00

60643.27

135561.49

 

CELKEM

0.00

1227616.77

1465239.54

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15i

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

V Ý D A J E  -  Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

1031

Pěstební   činnost

14201.00

25000.00

56.80

25000.00

56.80

25000.00

1032

Podpora   ostatních produkčních činností

112641.00

35000.00

321.83

120124.00

93.77

120124.00

1036

Správa v   lesním hospodářství

2000.00

5000.00

40.00

5000.00

40.00

5000.00

2143

Cestovní   ruch

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2212

Silnice

748134.00

900000.00

83.13

904940.00

82.67

904940.00

2221

Provoz   veřejné silniční dopravy

5160.00

5000.00

103.20

5160.00

100.00

5160.00

2310

Pitná   voda

162610.50

150000.00

108.41

176947.50

91.90

176947.50

2321

Odvádění   a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

19944.09

15000.00

132.96

20100.00

99.22

20100.00

3111

Předškolní   zařízení

3894.00

30000.00

12.98

10000.00

38.94

10000.00

3113

Základní   školy

7160.00

80000.00

8.95

40000.00

17.90

40000.00

3319

Ostatní   záležitosti kultury

14008.00

40000.00

35.02

35000.00

40.02

35000.00

3341

Rozhlas   a televize

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3399

Ostatní   záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3911.00

0.00

0.00

7000.00

55.87

7000.00

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

46866.69

100000.00

46.87

113094.50

41.44

113094.50

3613

Nebytové   hospodářství

53934.00

52000.00

103.72

58773.00

91.77

58773.00

3631

Veřejné   osvětlení

35199.00

45000.00

78.22

45000.00

78.22

45000.00

3639

Komunální   služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10614.00

15000.00

70.76

16332.00

64.99

16332.00

3721

Sběr a   svoz nebezpečných odpadů

4347.00

5000.00

86.94

5000.00

86.94

5000.00

3722

Sběr a   svoz komunálních odpadů

56661.00

50000.00

113.32

60128.00

94.23

60128.00

3723

Sběr a   svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

17403.00

0.00

0.00

17453.00

99.71

17453.00

3725

Využívání   a zneškodňování komunálních odpadů

0.00

15000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3744

Protierozní,   protilavinová a protipožární ochrana

0.00

5000.00

0.00

5000.00

0.00

5000.00

3745

Péče o   vzhled obcí a veřejnou zeleň

89763.00

110000.00

81.60

117163.00

76.61

117163.00

5512

Požární   ochrana - dobrovolná část

33504.00

18000.00

186.13

45330.00

73.91

45330.00

6112

Zastupitelstva   obcí

193481.31

200000.00

96.74

203500.00

95.08

203500.00

6114

Volby do   Parlamentu ČR

13155.00

0.00

0.00

13155.00

100.00

13155.00

6118

Volba   prezidenta republiky

17861.00

26000.00

68.70

26000.00

68.70

26000.00

6171

Činnost   místní správy

275792.94

345000.00

79.94

368365.00

74.87

368365.00

6310

Obecné   příjmy a výdaje z finančních operací

5450.60

5000.00

109.01

5500.00

99.10

5500.00

6320

Pojištění   funkčně nespecifikované

1830.00

0.00

0.00

1830.00

100.00

1830.00

6399

Ostatní   finanční operace

106210.00

139422.00

76.18

139422.00

76.18

139422.00

6402

Finanční   vypořádání minulých let

6139.00

6139.00

100.00

6139.00

100.00

6139.00

6409

Ostatní   činnosti jinde nezařazené

260.00

0.00

0.00

260.00

100.00

260.00

 

Celkem

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

Celkem

2062765.13

2431561.00

84.83

2596716.00

79.44

533950.87

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15c

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

 

PŘÍJMY

Paragraf

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

0000

 

1878691.12

1639422.00

114.59

1768967.00

106.20

-109724.12

1019

Ostatní   zemědělská a potr.činnost a rozvoj

59304.00

59300.00

100.01

59304.00

100.00

0.00

1032

Podpora   ostatních produkčních činností

48197.00

100000.00

48.20

100000.00

48.20

51803.00

2122

Sběr a   zpracování druhotných surovin

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

2310

Pitná   voda

64810.00

40000.00

162.03

68000.00

95.31

3190.00

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

19863.00

10000.00

198.63

26075.00

76.18

6212.00

3633

Výstavba   a údržba místních inženýrských sítí

57960.00

57960.00

100.00

57960.00

100.00

0.00

3639

Komunální   služby a územní rozvoj jinde nezařazené

8225.00

0.00

0.00

8225.00

100.00

0.00

3725

Využívání   a zneškodňování komunálních odpadů

6001.00

6000.00

100.02

6000.00

100.02

-1.00

6171

Činnost   místní správy

6644.00

1000.00

664.40

6844.00

97.08

200.00

6310

Obecné   příjmy a výdaje z finančních operací

5904.46

4000.00

147.61

6010.00

98.24

105.54

C E L K E M   P Ř Í J M Y

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15j

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

V Ý D A J E  -  výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)

Běžné   výdaje

Kapitálové   výdaje

Výdaje   celkem

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

10

Zemědělství,   lesní hospodářství a rybářství

128842.00

0.00

128842.00

150124.00

85.82

21282.00

22

Doprava

753294.00

0.00

753294.00

910100.00

82.77

156806.00

23

Vodní   hospodářství

182554.59

0.00

182554.59

197047.50

92.64

14492.91

31

Vzdělávání   a školské služby

11054.00

0.00

11054.00

50000.00

22.11

38946.00

33

Kultura,   církve a sdělovací prostředky

18549.00

0.00

18549.00

42000.00

44.16

23451.00

34

Tělovýchovná   a zájmová činnost

46866.69

0.00

46866.69

113094.50

41.44

66227.81

36

Bydlení,   komunální služby a územní rozvoj

99747.00

0.00

99747.00

120105.00

83.05

20358.00

37

Ochrana   životního prostředí

168174.00

0.00

168174.00

204744.00

82.14

36570.00

55

Požární   ochrana a integrovaný záchranný systém

33504.00

0.00

33504.00

45330.00

73.91

11826.00

61

Státní   moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany

500290.25

0.00

500290.25

611020.00

81.88

110729.75

63

Finanční   operace

113490.60

0.00

113490.60

146752.00

77.33

33261.40

64

Ostatní   činnosti

6399.00

0.00

6399.00

6399.00

100.00

0.00

 

Celkem

Běžné   výdaje

Kapitálové   výdaje

Výdaje   celkem

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

2062765.13

0.00

2062765.13

2596716.00

79.44

533950.87

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15k

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání příjmů a výdajů

 

Měsíc

Příjmy

Výdaje

 

Leden

180511.34

138453.18

 

Únor

208942.20

87079.15

 

Březen

219267.77

177242.38

 

Duben

86084.85

68698.79

 

Květen

137575.14

172770.96

 

Červen

225583.16

107768.45

 

Červenec

168556.72

105330.49

 

Srpen

110855.44

112221.63

 

Září

240041.38

826330.02

 

Říjen

174881.57

104090.57

 

Listopad

126273.26

91401.78

 

Prosinec

277026.75

71377.73

 

CELKEM

2155599.58

2062765.13

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15m

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

 

Měsíc

Běžné   příjmy

Běžné   výdaje

 Saldo provozního přebytku

 

Leden

180511.34

138453.18

42058.16

 

Únor

208942.20

87079.15

121863.05

 

Březen

219267.77

177242.38

42025.39

 

Duben

86084.85

68698.79

17386.06

 

Květen

137575.14

172770.96

-35195.82

 

Červen

217358.16

107768.45

109589.71

 

Červenec

168556.72

105330.49

63226.23

 

Srpen

110855.44

112221.63

-1366.19

 

Září

240041.38

826330.02

-586288.64

 

Říjen

174881.57

104090.57

70791.00

 

Listopad

126273.26

91401.78

34871.48

 

Prosinec

219066.75

71377.73

147689.02

 

CELKEM

2089414.58

2062765.13

26649.45

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15p

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Měsíční stav finančních prostředků

 

Měsíc

Základní   běžný účet

Pokladna   261/xx

 

Leden

2501285.85

25683.00

 

Únor

2623148.90

20094.00

 

Březen

2665174.29

16241.00

 

Duben

2682560.35

12386.00

 

Květen

2647364.53

2898.00

 

Červen

2765179.24

10937.00

 

Červenec

2828405.47

13688.00

 

Srpen

2827039.28

13254.00

 

Září

2240750.64

16562.00

 

Říjen

2311541.64

11238.00

 

Listopad

2346413.12

30947.00

 

Prosinec

2518731.14

33331.00

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15l

Závěrečný účet za rok  2013

dne: 24.3.2014

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

 

Měsíc

Běžné   výdaje 5xxx

Kapitálové   výdaje 6xxx

 

Leden

138453.18

0.00

 

Únor

87079.15

0.00

 

Březen

177242.38

0.00

 

Duben

68698.79

0.00

 

Květen

172770.96

0.00

 

Červen

107768.45

0.00

 

Červenec

105330.49

0.00

 

Srpen

112221.63

0.00

 

Září

826330.02

0.00

 

Říjen

104090.57

0.00

 

Listopad

91401.78

0.00

 

Prosinec

71377.73

0.00

 

CELKEM

2062765.13

0.00

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc14z

Závěrečný účet za rok 2013

 

dne: 24.3.2014

 

         

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový   znak

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

UZ

000

0

00000

 -

 

 

 

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

 

1111

Daň z   příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

326130.22

250000.00

130.45

250000.00

130.45

-76130.22

 

 

1112

Daň z   příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

18539.97

10000.00

185.40

11062.00

167.60

-7477.97

 

 

1113

Daň z   příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

33196.94

25000.00

132.79

25000.00

132.79

-8196.94

 

 

1121

Daň z   příjmů právnických osob

275237.03

250000.00

110.09

250000.00

110.09

-25237.03

 

 

1122

Daň z   příjmů právnických osob za obce

106210.00

139422.00

76.18

139422.00

76.18

33212.00

 

 

1211

Daň z   přidané hodnoty

705925.38

550000.00

128.35

581000.00

121.50

-124925.38

 

 

1340

Poplatek   za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

37050.00

38870.00

95.32

38870.00

95.32

1820.00

 

 

1341

Poplatek   ze psů

2150.00

2300.00

93.48

2300.00

93.48

150.00

 

 

1351

Odvod z   loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro

6808.13

3430.00

198.49

7384.00

92.20

575.87

 

 

1361

Správní   poplatky

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

 

 

1511

Daň z   nemovitostí

176874.45

180000.00

98.26

180000.00

98.26

3125.55

 

 

2111

Příjmy z   poskytování služeb a výrobků

96025.00

149000.00

64.45

157885.00

60.82

61860.00

 

 

2112

Příjmy z   prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

 

 

2131

Příjmy z   pronájmu pozemků

60971.00

61300.00

99.46

61304.00

99.46

333.00

 

 

2132

Příjmy z   pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

7298.00

120.00

6081.67

7310.00

99.84

12.00

 

 

2141

Příjmy z   úroků (část)

5894.33

4000.00

147.36

5995.00

98.32

100.67

 

 

2324

Přijaté   nekapitálové příspěvky a náhrady

40535.13

6680.00

606.81

40539.00

99.99

3.87

 

 

3111

Příjmy z   prodeje pozemků

8225.00

0.00

0.00

8225.00

100.00

0.00

 

 

3112

Příjmy z   prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

57960.00

57960.00

100.00

57960.00

100.00

0.00

 

 

4112

Neinv.přij.transfery   ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

54400.00

54400.00

100.00

54400.00

100.00

0.00

 

 

4122

Neinvestiční   přijaté transfery od krajů

18208.00

110000.00

16.55

111568.00

16.32

93360.00

 

 

4222

Investiční   přijaté transfery od krajů

79000.00

0.00

0.00

79000.00

100.00

0.00

 

 

Příjmy:

2116738.58

1892682.00

0.00

2069524.00

102.28

-47214.58

 

 

5019

Ostatní   platy

0.00

2000.00

0.00

188.00

0.00

188.00

 

 

5021

Ostatní   osobní výdaje

120475.00

124000.00

97.16

145650.00

82.72

25175.00

 

 

5023

Odměny   členů zastupitelstev obcí a krajů

159360.00

160000.00

99.60

160000.00

99.60

640.00

 

 

5032

Povinné   pojistné na veřejné zdravotní pojištění

14340.00

14340.00

100.00

14340.00

100.00

0.00

 

 

5136

Knihy,   učební pomůcky a tisk

1289.00

2660.00

48.46

2949.00

43.71

1660.00

 

 

5137

Drobný   hmotný dlouhodobý majetek

45749.00

38000.00

120.39

49043.00

93.28

3294.00

 

 

5139

Nákup   materiálu jinde nezařazený

78788.00

111000.00

70.98

115337.00

68.31

36549.00

 

 

5153

Plyn

23089.18

22000.00

104.95

23100.00

99.95

10.82

 

 

5154

Elektrická   energie

102784.00

130000.00

79.06

135255.00

75.99

32471.00

 

 

5155

Pevná   paliva

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

 

 

5156

Pohonné   hmoty a maziva

900.00

3000.00

30.00

3000.00

30.00

2100.00

 

 

5161

Služby   pošt

1249.00

1000.00

124.90

1300.00

96.08

51.00

 

 

5162

Služby   telekomunikací a radiokomunikací

30196.77

46000.00

65.65

46000.00

65.65

15803.23

 

 

5163

Služby   peněžních ústavů

7691.60

8391.00

91.66

10830.00

71.02

3138.40

 

 

5167

Služby   školení a vzdělávání

3264.00

10000.00

32.64

10000.00

32.64

6736.00

 

 

5169

Nákup   ostatních služeb

342156.88

328000.00

104.32

448357.50

76.31

106200.62

 

 

5171

Opravy a   udržování

900073.70

1078609.00

83.45

1103190.50

81.59

203116.80

 

 

5172

Programové   vybavení

7405.00

0.00

0.00

7405.00

100.00

0.00

 

 

5173

Cestovné   (tuzemské i zahraniční)

8862.00

10000.00

88.62

10300.00

86.04

1438.00

 

 

5175

Pohoštění

12735.00

21000.00

60.64

25104.00

50.73

12369.00

 

 

5182

Poskytované   zálohy vlastní pokladně

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5192

Poskytnuté   neinvestiční příspěvky a náhrady(část)

630.00

0.00

0.00

630.00

100.00

0.00

 

 

5193

Výdaje   na dopravní územní obslužnost

5160.00

5000.00

103.20

5160.00

100.00

0.00

 

 

5194

Věcné   dary

10150.00

5000.00

203.00

10150.00

100.00

0.00

 

 

5229

Ost.neinvestiční   transfery neziskovým a podob. organizací

2427.00

0.00

0.00

3140.00

77.29

713.00

 

 

5321

Neinvestiční   transfery obcím

11165.00

110000.00

10.15

50111.00

22.28

38946.00

 

 

5329

Ost.neinvest.transfery   veřejným rozpočtům územní úrovně

128.00

0.00

0.00

128.00

100.00

0.00

 

 

5362

Platby   daní a poplatků státnímu rozpočtu

107542.00

139422.00

77.13

140754.00

76.40

33212.00

 

 

5363

Úhrady   sankcí jiným rozpočtům

0.00

28000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5365

Platby   daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

28000.00

0.00

0.00

28000.00

100.00

0.00

 

 

6119

Ostatní   nákup dlouhodobého nehmotného majetku

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

Výdaje:

2025610.13

2599422.00

0.00

2551422.00

79.39

525811.87

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc14z

Závěrečný účet za rok 2013

 

dne: 24.3.2014

 

                                         

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový   znak

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

Výdaje:

2025610.13

2599422.00

0.00

2551422.00

79.39

525811.87

UZ

000

0

98008

 -

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou   prezidenta ČR

 

 

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

4111

Neinvest.přij.transfery   z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

17861.00

26000.00

68.70

17861.00

100.00

0.00

 

Příjmy:

17861.00

26000.00

68.70

17861.00

100.00

0.00

 

5019

Ostatní   platy

999.00

2000.00

49.95

2000.00

49.95

1001.00

 

5021

Ostatní   osobní výdaje

10650.00

15000.00

71.00

15000.00

71.00

4350.00

 

5039

Ostatní   povinné pojistné placené zaměstnavatelem

391.00

1000.00

39.10

1000.00

39.10

609.00

 

5139

Nákup   materiálu jinde nezařazený

1133.00

2000.00

56.65

2000.00

56.65

867.00

 

5169

Nákup   ostatních služeb

2543.00

3000.00

84.77

3000.00

84.77

457.00

 

5173

Cestovné   (tuzemské i zahraniční)

561.00

1000.00

56.10

1000.00

56.10

439.00

 

5175

Pohoštění

1584.00

2000.00

79.20

2000.00

79.20

416.00

 

5366

Výdaje z   fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

2000.00

2000.00

100.00

2000.00

100.00

0.00

 

Výdaje:

19861.00

28000.00

100.00

28000.00

70.93

8139.00

UZ

000

0

98071

 -

Účelové dotace na výdaje spojené s   volbami do Parlamentu ČR

 

 

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

4111

Neinvest.přij.transfery   z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

21000.00

0.00

0.00

21000.00

100.00

0.00

 

Příjmy:

21000.00

0.00

0.00

21000.00

100.00

0.00

 

5019

Ostatní   platy

961.00

0.00

0.00

961.00

100.00

0.00

 

5021

Ostatní   osobní výdaje

10150.00

0.00

0.00

10150.00

100.00

0.00

 

5039

Ostatní   povinné pojistné placené zaměstnavatelem

328.00

0.00

0.00

328.00

100.00

0.00

 

5139

Nákup   materiálu jinde nezařazený

519.00

0.00

0.00

519.00

100.00

0.00

 

5173

Cestovné   (tuzemské i zahraniční)

449.00

0.00

0.00

449.00

100.00

0.00

 

5175

Pohoštění

748.00

0.00

0.00

748.00

100.00

0.00

 

Výdaje:

13155.00

0.00

0.00

13155.00

100.00

0.00

UZ

000

0

98193

 -

Účel.dotace na výdaje spojené s volbami   do Senátu a zast.kra

 

 

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

5366

Výdaje z   fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

4139.00

4139.00

100.00

4139.00

100.00

0.00

 

Výdaje:

4139.00

4139.00

100.00

4139.00

100.00

0.00

                               

 

 

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

CELKEM   PŘÍJMY:

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

 

CELKEM   VÝDAJE:

2062765.13

2631561.00

78.39

2596716.00

79.44

533950.87

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15s

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání aktiv a pasiv

A K T I V A

 

2011

2012

2013

018   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0.00

26796.90

34201.90

021   Stavby

0.00

11840270.80

11840270.80

022   Samost.movité věci a soubory movit.věcí

0.00

69943.00

69943.00

028 Drobný   dlouhodobý hmotný majetek

0.00

843106.90

851409.80

031   Pozemky

0.00

3111210.96

3110477.76

069   Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0.00

320668.95

328488.60

078   Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

0.00

-26796.90

-34201.90

081   Oprávky ke stavbám

0.00

-3262435.00

-3572275.00

082   Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí

0.00

-1404.00

-2808.00

088   Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

0.00

-843106.90

-851409.80

132   Zboží na skladě

0.00

841.00

0.00

194   Opravné položky k odběratelům

0.00

-80728.00

-80863.00

231   Základní běžný účet územ.samospr.celků

0.00

2426351.69

2518731.14

261   Pokladna

0.00

32876.00

33331.00

311   Odběratelé

0.00

138688.00

83536.00

314   Krátkodobé poskytnuté zálohy

0.00

135459.00

141620.00

315 Jiné   pohledávky z hlavní činnosti

0.00

0.00

1350.00

388   Dohadné účty aktivní

0.00

59300.00

59300.00

501   Spotřeba materiálu

0.00

92624.85

87558.00

502   Spotřeba energie

0.00

126863.00

120849.18

504   Prodané zboží

0.00

409.00

0.00

511   Opravy a udržování

0.00

616542.00

844655.82

512   Cestovné

0.00

11174.00

9872.00

513   Náklady na reprezentaci

0.00

12307.00

15045.00

518   Ostatní služby

0.00

406597.87

385451.14

521   Mzdové náklady

0.00

273910.00

301635.00

524   Zákonné sociální pojištění

0.00

14340.00

14340.00

538 Jiné   daně a poplatky

0.00

28000.00

29332.00

542 Jiné   pokuty a penále

0.00

1500.00

0.00

543 Dary

0.00

4750.00

10150.00

549   Ostatní náklady z činnosti

0.00

12011.00

7169.00

551   Odpisy dlouhodobého majetku

0.00

311244.00

311244.00

554   Prodané pozemky

0.00

0.00

8225.00

556   Tvorba a zúčtování opravných položek

0.00

6384.00

135.00

558   Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0.00

64640.15

53154.00

572   Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery

0.00

102392.00

16972.00

591 Daň   z příjmů

0.00

139422.00

14098.00

595   Dodatečné odvody daně z příjmů

0.00

17870.00

0.00

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15s

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání aktiv a pasiv

P A S I V A

 

2011

2012

2013

321   Dodavatelé

0.00

73928.18

20369.19

331   Zaměstnanci

0.00

18691.00

18641.00

336   Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.

0.00

1794.00

1794.00

342 Jiné   přímé daně

0.00

2490.00

3540.00

374   Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

0.00

6139.00

7845.00

384   Výnosy příštích období

0.00

197382.00

47310.00

389   Dohadné účty pasivní

0.00

131740.00

140410.00

401   Jmění účetní jednotky

0.00

16056035.80

16056035.80

403   Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

0.00

1747647.88

1686486.76

406   Oceňovací rozdíly při prv.použití metody

0.00

-4469491.65

-4469491.65

407 Jiné   oceňovací rozdíly

0.00

-29331.05

-21511.40

432   Výsledek hosp. min. účetních období

0.00

1007040.06

1054017.24

472   Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

0.00

0.00

79000.00

601   Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0.00

45720.00

39618.00

602   Výnosy z prodeje služeb

0.00

301715.00

60715.00

603 Výnosy   z pronájmu

0.00

68148.00

68269.00

604   Výnosy z prodaného zboží

0.00

200.00

0.00

605   Výnosy ze správních poplatků

0.00

150.00

100.00

606   Výnosy ze místních poplatků

0.00

41000.00

40550.00

646   Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz

0.00

103140.00

57960.00

647   Výnosy z prodeje pozemků

0.00

0.00

8225.00

649   Ostatní výnosy z činnosti

0.00

35775.00

34001.00

662   Úroky

0.00

4356.54

5894.33

664   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0.00

0.00

7491.80

669   Ostatní finanční výnosy

0.00

0.00

10.13

672 Výnosy   vybr.míst.vlád.inst. z transferů

0.00

266622.12

164785.12

681   Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob

0.00

305762.15

377867.13

682   Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob

0.00

376636.62

381447.03

684   Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

0.00

545218.00

705925.38

686   Výnosy ze sdílených majetkových daní

0.00

191588.94

176874.45

688   Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků

0.00

3925.68

6808.13

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15s

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání aktiv a pasiv

P A S I V A

 

2011

2012

2013

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15t

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

 

2011

2012

2013

321   Dodavatelé

0.00

73928.18

20369.19

331   Zaměstnanci

0.00

18691.00

18641.00

336   Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.

0.00

1794.00

1794.00

342 Jiné   přímé daně

0.00

2490.00

3540.00

374   Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

0.00

6139.00

7845.00

472   Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

0.00

0.00

79000.00

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15t

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

 

2011

2012

2013

311   Odběratelé

0.00

138688.00

83536.00

314   Krátkodobé poskytnuté zálohy

0.00

135459.00

141620.00

315 Jiné   pohledávky z hlavní činnosti

0.00

0.00

1350.00

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15t

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání závazků a pohledávek

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15w

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

Porovnání příjmů a výdajů

 

2011

2012

2013

P Ř Í J   M Y

0.00

3669339.93

2155599.58

V Ý D A   J E

0.00

1810532.04

2062765.13

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15q

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

P Ř Í J M Y  - dle organizací

Organizace

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

0000

 

2135616.58

1908562.00

111.90

2082190.00

102.57

-53426.58

0017

Prodejna

120.00

120.00

100.00

120.00

100.00

0.00

1312

Tenisový   kurt

4000.00

5000.00

80.00

10185.00

39.27

6185.00

1313

Koupaliště

13363.00

3000.00

445.43

13390.00

99.80

27.00

1314

Rybník

2500.00

2000.00

125.00

2500.00

100.00

0.00

 

Celkem

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15x

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

V Ý D A J E  - dle organizací

Organizace

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

0000

 

1950910.44

2369561.00

82.33

2374848.50

82.15

423938.06

0002

Město   Domažlice

0.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0005

Město   Kdyně

0.00

35000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0017

Prodejna

53934.00

52000.00

103.72

58773.00

91.77

4839.00

0038

Šlola   Koloveč

11054.00

50000.00

22.11

50000.00

22.11

38946.00

1312

Tenisový   kurt

1165.00

7000.00

16.64

7000.00

16.64

5835.00

1313

Koupaliště

45701.69

92000.00

49.68

105094.50

43.49

59392.81

1314

Rybník

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

 

Celkem

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

2062765.13

2631561.00

78.39

2596716.00

79.44

533950.87

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15r

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

0000

 

 

0000

 

1878691.12

1639422.00

114.59

1768967.00

106.20

-109724.12

1019

Ostatní   zemědělská a potr.činnost a rozvoj

59304.00

59300.00

100.01

59304.00

100.00

0.00

1032

Podpora   ostatních produkčních činností

48197.00

100000.00

48.20

100000.00

48.20

51803.00

2122

Sběr a   zpracování druhotných surovin

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

2310

Pitná   voda

64810.00

40000.00

162.03

68000.00

95.31

3190.00

3633

Výstavba   a údržba místních inženýrských sítí

57960.00

57960.00

100.00

57960.00

100.00

0.00

3639

Komunální   služby a územní rozvoj jinde nezařazené

8225.00

0.00

0.00

8225.00

100.00

0.00

3725

Využívání   a zneškodňování komunálních odpadů

6001.00

6000.00

100.02

6000.00

100.02

-1.00

6171

Činnost   místní správy

6524.00

880.00

741.36

6724.00

97.03

200.00

6310

Obecné   příjmy a výdaje z finančních operací

5904.46

4000.00

147.61

6010.00

98.24

105.54

0000

celkem

2135616.58

1908562.00

111.90

2082190.00

102.57

-53426.58

0017

Prodejna

 

6171

Činnost   místní správy

120.00

120.00

100.00

120.00

100.00

0.00

0017

celkem

120.00

120.00

100.00

120.00

100.00

0.00

1312

Tenisový kurt

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

4000.00

5000.00

80.00

10185.00

39.27

6185.00

1312

celkem

4000.00

5000.00

80.00

10185.00

39.27

6185.00

1313

Koupaliště

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

13363.00

3000.00

445.43

13390.00

99.80

27.00

1313

celkem

13363.00

3000.00

445.43

13390.00

99.80

27.00

1314

Rybník

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

2500.00

2000.00

125.00

2500.00

100.00

0.00

1314

celkem

2500.00

2000.00

125.00

2500.00

100.00

0.00

 

Celkem

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

2155599.58

1918682.00

112.35

2108385.00

102.24

-47214.58

 

 

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15u

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

0000

 

 

1031

Pěstební   činnost

14201.00

25000.00

56.80

25000.00

56.80

10799.00

 

1032

Podpora   ostatních produkčních činností

112641.00

35000.00

321.83

120124.00

93.77

7483.00

 

1036

Správa v   lesním hospodářství

2000.00

5000.00

40.00

5000.00

40.00

3000.00

 

2143

Cestovní   ruch

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2212

Silnice

748134.00

900000.00

83.13

904940.00

82.67

156806.00

 

2221

Provoz   veřejné silniční dopravy

5160.00

5000.00

103.20

5160.00

100.00

0.00

 

2310

Pitná   voda

162610.50

150000.00

108.41

176947.50

91.90

14337.00

 

2321

Odvádění   a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

19944.09

15000.00

132.96

20100.00

99.22

155.91

 

3319

Ostatní   záležitosti kultury

14008.00

40000.00

35.02

35000.00

40.02

20992.00

 

3341

Rozhlas   a televize

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-630.00

 

3399

Ostatní   záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3911.00

0.00

0.00

7000.00

55.87

3089.00

 

3631

Veřejné   osvětlení

35199.00

45000.00

78.22

45000.00

78.22

9801.00

 

3635

Územní   plánování

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3639

Komunální   služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10614.00

15000.00

70.76

16332.00

64.99

5718.00

 

3721

Sběr a   svoz nebezpečných odpadů

4347.00

5000.00

86.94

5000.00

86.94

653.00

 

3722

Sběr a   svoz komunálních odpadů

56661.00

50000.00

113.32

60128.00

94.23

3467.00

 

3723

Sběr a   svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

17403.00

0.00

0.00

17453.00

99.71

50.00

 

3725

Využívání   a zneškodňování komunálních odpadů

0.00

15000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3744

Protierozní,   protilavinová a protipožární ochrana

0.00

5000.00

0.00

5000.00

0.00

5000.00

 

3745

Péče o   vzhled obcí a veřejnou zeleň

89763.00

110000.00

81.60

117163.00

76.61

27400.00

 

5512

Požární   ochrana - dobrovolná část

33504.00

18000.00

186.13

45330.00

73.91

11826.00

 

6112

Zastupitelstva   obcí

193481.31

200000.00

96.74

203500.00

95.08

10018.69

 

6114

Volby do   Parlamentu ČR

13155.00

0.00

0.00

13155.00

100.00

0.00

 

6118

Volba   prezidenta republiky

17861.00

26000.00

68.70

26000.00

68.70

8139.00

 

6171

Činnost   místní správy

275792.94

345000.00

79.94

368365.00

74.87

92572.06

 

6310

Obecné   příjmy a výdaje z finančních operací

5450.60

5000.00

109.01

5500.00

99.10

49.40

 

6320

Pojištění   funkčně nespecifikované

1830.00

0.00

0.00

1830.00

100.00

0.00

 

6399

Ostatní   finanční operace

106210.00

139422.00

76.18

139422.00

76.18

33212.00

 

6402

Finanční   vypořádání minulých let

6139.00

6139.00

100.00

6139.00

100.00

0.00

 

6409

Ostatní   činnosti jinde nezařazené

260.00

0.00

0.00

260.00

100.00

0.00

 

0000

celkem

1950910.44

2369561.00

82.33

2374848.50

82.15

423938.06

 

0002

Město Domažlice

 

3111

Předškolní   zařízení

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3113

Základní   školy

0.00

15000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0002

celkem

0.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0005

Město Kdyně

 

3111

Předškolní   zařízení

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3113

Základní   školy

0.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0005

celkem

0.00

35000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0017

Prodejna

 

3613

Nebytové   hospodářství

53934.00

52000.00

103.72

58773.00

91.77

4839.00

 

0017

celkem

53934.00

52000.00

103.72

58773.00

91.77

4839.00

 

0038

Šlola Koloveč

 

3111

Předškolní   zařízení

3894.00

10000.00

38.94

10000.00

38.94

6106.00

 

3113

Základní   školy

7160.00

40000.00

17.90

40000.00

17.90

32840.00

 

0038

celkem

11054.00

50000.00

22.11

50000.00

22.11

38946.00

 

1312

Tenisový kurt

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

1165.00

7000.00

16.64

7000.00

16.64

5835.00

 

1312

celkem

1165.00

7000.00

16.64

7000.00

16.64

5835.00

 

Obecní   úřad

KEO-W 1.8.125 / Uc15u

Závěrečný účet za rok 2013

dne: 24.3.2014

                   

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

1312

celkem

1165.00

7000.00

16.64

7000.00

16.64

5835.00

1313

Koupaliště

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

45701.69

92000.00

49.68

105094.50

43.49

59392.81

1313

celkem

45701.69

92000.00

49.68

105094.50

43.49

59392.81

1314

Rybník

 

3412

Sportovní   zařízení v majetku obce

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

1314

celkem

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

 

Celkem

Skutečnost

Rozpočet   schválený

%

Rozpočet   upravený

%

Rozdíl

 

2062765.13

2631561.00

78.39

2596716.00

79.44

533950.87

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :     28.4.2014

Sejmuto :                                                 30.6.2014

 

Přílohy