Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet příjmů na rok 2014

Rozpočet   příjmů 2014 – Obecní úřad Němčice (v Kč)

N Á   V R H

Paragraf

Text

Rozpočet   2014

 

Daňové příjmy

1 500

 

Dotace na výkon státní   správy

50

1019

Ost.zeměd.činnost –   pronájem pozemků

59

1032

Lesní hospodářství

5

2310

Pitná voda

50

3412

Sportovní zařízení

10

3725

Využívání kom. odpadu

3

6171

Místní správa

1

6310

Příjmy z úroků

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy   celkem

1 683

 

          Vyvěšeno na úřední desku:  9.12.2013

          Vyvěšeno na elektronickou úřední desku :  9.12.2013                      

          Svěšeno :

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Jan  Hvizd, starosta                           Blanka Zaujecová, účetní

 

Přílohy