Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočet výdajů na rok 2014

Rozpočet výdajů 2014 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč)

NÁVRH

Paragraf

Text

Rozpočet   2014

1031

Pěstební činnost

2

1032

Lesní hospodářství

5

1036

Správa v lesním hospodářství

3

2143

Cestovní ruch

5

2212

Silnice a cesty

50

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

5

2310

Pitná voda

250

2321

Odpadní vody

15

3399

Ostatní záležitosti kultury

30

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

50

3613

Nebytové    hospodářství - prodejna

120

3631

Veřejné osvětlení

40

3635

Územní plánování

240

3639

Komunální služby

5

3721

Nebezpečný odpad – svoz, likvidace

5

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

60

3725

Tříděný odpad

15

3744

Protierozní opatření

5

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100

5512

Požární ochrana

15

6112

Zastupitelstva obcí

200

6171

Činnost místní správy

350

6310

Bankovní poplatky

5

6399

Daň z příjmu

100

6402

Finanční vypořádání

8

Výdaje   celkem

1   683

 

Vyvěšeno na úřední desku: 9.12.2013

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku: 9.12.2013      

 Svěšeno :  

 

 

Jan Hvizd, starosta                                                                                                   Blanka Zaujecová,účetní              

Přílohy