Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Závěrečný účet obce Němčice za rok 2012

 Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY      

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       266029.99       240000.00  110.85      266030.00  100.00          -0.01

          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        11120.81        18000.00   61.78       13203.00   84.23       -2082.19

          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        28611.35        20000.00  143.06       37369.00   76.56       -8757.65

          1121 Daň z příjmů právnických osob        280066.62       240000.00  116.69      290000.00   96.57       -9933.38

          1122 Daň z příjmů právnických osob         97230.00        80000.00  121.54       97230.00  100.00           0.00

          1211 Daň z přidané hodnoty                544558.00       509976.00  106.78      549976.00   99.01       -5418.00

          1340 Poplatek za provoz systému shr        39610.00        39430.00  100.46       39610.00  100.00           0.00

          1341 Poplatek ze psů                        2350.00         2350.00  100.00        2350.00  100.00           0.00

          1351 Odvod z loterií a podobných he         3925.68            0.00    0.00        5000.00   78.51       -1074.32

          1361 Správní poplatky                        150.00          100.00  150.00         150.00  100.00           0.00

          1511 Daň z nemovitostí                    191588.94       150000.00  127.73      191589.00  100.00          -0.06

                                                                              

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           1465241.39      1299856.00  112.72     1492507.00   98.17      -27265.61

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          2111 Příjmy z poskytování služeb a        369523.00        57280.00  645.12      369523.00  100.00           0.00

          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na          200.00          600.00   33.33         200.00  100.00           0.00

          2131 Příjmy z pronájmu pozemků             42207.00        43000.00   98.16       43434.00   97.18       -1227.00

          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne          121.00          120.00  100.83         121.00  100.00           0.00

          2141 Příjmy z úroků (část)                  4356.54         5000.00   87.13        5000.00   87.13        -643.46

          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky        36909.00         5000.00  738.18       36909.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          453316.54       111000.00  408.39      455187.00   99.59       -1870.46

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          3112 Příjmy z prodeje ostatních nem       103140.00       103000.00  100.14      103140.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                        103140.00       103000.00  100.14      103140.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE     

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        31500.00            0.00    0.00       31500.00  100.00           0.00

          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        60100.00        60100.00  100.00       60100.00  100.00           0.00

          4122 Neinvestiční přijaté transfery       120000.00            0.00    0.00      120000.00  100.00           0.00

          4213 Investiční přijaté transfery z      1436042.00      1436044.00  100.00     1436042.00  100.00           0.00

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          2

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

                                                                              

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                          1647642.00      1496144.00  110.13     1647642.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                            

                                                   3669339.93      3010000.00  121.90     3698476.00   99.21      -29136.07 

                                                                                                                            

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

V Ý D A J E   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE       

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          5019 Ostatní platy                          4107.00            0.00    0.00        4107.00  100.00           0.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                111550.00       151000.00   73.87      162450.00   68.67      -50900.00

          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       159360.00       140000.00  113.83      159360.00  100.00           0.00

          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        14340.00        30000.00   47.80       14340.00  100.00           0.00

          5039 Ostatní povinné pojistné place          482.00            0.00    0.00         482.00  100.00           0.00

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           4092.00         7000.00   58.46        7000.00   58.46       -2908.00

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        64640.15        52866.00  122.27       70451.00   91.75       -5810.85

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze        84754.85       120500.00   70.34      125462.00   67.55      -40707.15

          5153 Plyn                                  20744.00        22384.00   92.67       20844.00   99.52        -100.00

          5154 Elektrická energie                   119663.00       116989.00  102.29      119663.00  100.00           0.00

          5155 Pevná paliva                           2000.00         2000.00  100.00        2000.00  100.00           0.00

          5156 Pohonné hmoty a maziva                 1120.00         1300.00   86.15        1300.00   86.15        -180.00

          5161 Služby pošt                             846.00         2000.00   42.30        2000.00   42.30       -1154.00

          5162 Služby telekomunikací a radiok        41192.24        46500.00   88.59       46797.00   88.02       -5604.76

          5163 Služby peněžních ústavů                7354.00         9208.00   79.87        9221.00   79.75       -1867.00

          5167 Služby školení a vzdělávání            7450.00        10170.00   73.25       10170.00   73.25       -2720.00

          5169 Nákup ostatních služeb               379823.80       296992.00  127.89      479043.00   79.29      -99219.20

          5171 Opravy a udržování                   520821.00       365274.00  142.58      526161.00   98.99       -5340.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        11174.00         8070.00  138.46       15737.00   71.00       -4563.00

          5175 Pohoštění                             12965.00        20000.00   64.83       18659.00   69.48       -5694.00

          5182 Poskytované zálohy vlastní pok            0.00            0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

          5193 Výdaje na dopravní územní obsl         5040.00         5000.00  100.80        5040.00  100.00           0.00

          5194 Věcné dary                             4750.00         2000.00  237.50        4750.00  100.00           0.00

          5222 Neinvestiční transfery občansk          500.00         2000.00   25.00        2000.00   25.00       -1500.00

          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         5111.00         4500.00  113.58        5111.00  100.00           0.00

          5321 Neinvestiční transfery obcím          98346.00       125130.00   78.60       98365.00   99.98         -19.00

          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný          136.00          130.00  104.62         140.00   97.14          -4.00

          5361 Nákup kolků                               0.00          200.00    0.00         200.00    0.00        -200.00

          5362 Platby daní a poplatků státním        97917.00          687.00 14252.84       97917.00  100.00           0.00

          5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům          1500.00            0.00    0.00        1500.00  100.00           0.00

          5365 Platby daní a poplatků krajům,        28060.00        28100.00   99.86       28100.00   99.86         -40.00

          5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez          693.00            0.00    0.00         693.00  100.00           0.00

                                                                              

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            1810532.04      1570000.00  115.32     2039063.00   88.79     -228530.96

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                            

                                                   1810532.04      1570000.00  115.32     2039063.00   88.79     -228530.96 

                                                                                                                            

 

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15z

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Financování

 

 

 

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený

text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %

                                                                                                                             

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115     -1828315.89     -1440000.00  126.97     -1659413.00  110.18

 

                                                                                                                             

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901       -30492.00            0.00    0.00            0.00    0.00

                                                                                                                            

F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000     -1858807.89     -1440000.00  129.08     -1659413.00  112.02

                                                                                                                            

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15f

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                              

 

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                            

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                         

  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              1.465.241,39        1.299.856,00  112.72       1.492.507,00   98.17         -27.265,61 

                                                                                                                         

  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              453.316,54          111.000,00  408.39         455.187,00   99.59          -1.870,46 

                                                                                                                         

  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY            103.140,00          103.000,00  100.14         103.140,00  100.00               0,00 

                                                                                                                         

  4  - PŘIJATÉ DOTACE             1.647.642,00        1.496.144,00  110.13       1.647.642,00  100.00               0,00 

                                                                                                                         

  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                

                                  3.669.339,93        3.010.000,00  121.90       3.698.476,00   99.21         -29.136,07 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15f

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                               

 

                                                                                                                         

                                                          rozpočet                   rozpočet                            

     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                         

  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               1.810.532,04        1.570.000,00  115.32       2.039.063,00   88.79        -228.530,96 

                                                                                                                         

  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                  0,00                0,00    0.00               0,00    0.00               0,00 

                                                                                                                         

  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                

                                  1.810.532,04        1.570.000,00  115.32       2.039.063,00   88.79        -228.530,96 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15g

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

P Ř Í J M Y   - vybrané položky

                                                                               

 

 

 

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

 

 

 

                                                                                                                           

                                                            rozpočet                   rozpočet                            

  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl 

                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                            

  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       1.227.616,77       1.107.976,00  110.80       1.253.808,00   97.91          26.191,23 

                                                                                                                            

  Místní popl. (Pol:133x-134x)          41.960,00          41.780,00  100.43          41.960,00  100.00               0,00 

                                                                                                                            

  Správní popl.(Pol:136x     )             150,00             100,00  150.00             150,00  100.00               0,00 

                                                                                                                            

  Daň z nemov. (Pol:1511     )         191.588,94         150.000,00  127.73         191.589,00  100.00               0,06 

                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                            

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15h

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                               

Sdílené daně po měsících

                                                                              

 

 

 

 

       Sdílené daně

 

                                                         

                                                         

        Měsíc                           Skutečnost       

                                                         

                                                         

        Leden                              137.364,00    

                                                         

        Únor                               120.061,00    

                                                         

        Březen                             165.777,00    

                                                         

        Duben                               56.076,00    

                                                         

        Květen                             103.650,00    

                                                         

        Červen                              80.961,50    

                                                         

        Červenec                           123.916,00    

                                                          

        Srpen                              112.163,00    

                                                         

        Září                                72.519,00    

                                                          

        Říjen                               99.517,00    

                                                         

        Listopad                            94.969,00    

                                                         

        Prosinec                            60.643,27    

                                                         

                                                         

                                                         

        CELKEM :                         1.227.616,77    

                                                         

                                                         

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15o

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

                                                                              

 

 

 

       Sdílené daně

 

                                                                               

                                                                               

        Měsíc                   rok 2010          rok 2011            rok 2012 

                                                                               

        leden                 121.018,76         136.557,04         137.364,00 

                                                                               

        únor                  109.617,00         118.650,00         120.061,00 

                                                                               

        březen                 74.562,00         134.332,00         165.777,00 

                                                                               

        duben                  65.032,00          53.433,00          56.076,00 

                                                                               

        květen                 97.234,00         104.543,00         103.650,00 

                                                                               

        červen                 97.151,00          82.185,00          80.961,50 

                                                                                

        červenec              124.124,00         139.299,00         123.916,00 

                                                                               

        srpen                 112.545,00          93.028,00         112.163,00 

                                                                               

        září                   86.330,00          63.819,00          72.519,00 

                                                                                

        říjen                  83.346,00          62.760,00          99.517,00 

                                                                               

        listopad              118.269,00         118.425,00          94.969,00 

                                                                               

        prosinec               53.275,59          51.959,91          60.643,27 

                                                                                

                                                                               

                                                                               

        CELKEM :            1.142.504,35       1.158.990,95       1.227.616,77 

                                                                                

                                                                               

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15i

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

     1031 Pěstební činnost                       9115.00         5000.00  182.30       11000.00   82.86       -1885.00

     1032 Podpora ostatních produkčních         70095.00         5000.00 1401.90       70095.00  100.00           0.00

     1036 Správa v lesním hospodářství              0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     2143 Cestovní ruch                             0.00        78000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     2212 Silnice                               62100.00       150000.00   41.40      110000.00   56.45      -47900.00

     2221 Provoz veřejné silniční doprav         5040.00         5000.00  100.80        5040.00  100.00           0.00

     2310 Pitná voda                           143639.00       150000.00   95.76      144478.00   99.42        -839.00

     2321 Odvádění a čištění odpadních v        12054.00        20000.00   60.27       15000.00   80.36       -2946.00

     3111 Předškolní zařízení                   27723.00        35000.00   79.21       27723.00  100.00           0.00

     3113 Základní školy                        70512.00        90000.00   78.35       70512.00  100.00           0.00

     3319 Ostatní záležitosti kultury           19209.00        30000.00   64.03       19429.00   98.87        -220.00

     3412 Sportovní zařízení v majetku o       451475.85       135000.00  334.43      504904.00   89.42      -53428.15

     3613 Nebytové hospodářství                 30235.00        30000.00  100.78       30235.00  100.00           0.00

     3631 Veřejné osvětlení                     35944.00        40000.00   89.86       35944.00  100.00           0.00

     3639 Komunální služby a územní rozv         2337.00        20000.00   11.68        5000.00   46.74       -2663.00

     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         1860.00        10000.00   18.60        1860.00  100.00           0.00

     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        49927.00        80000.00   62.41       59116.00   84.46       -9189.00

     3725 Využívání a zneškodňování komu        12894.00            0.00    0.00       12894.00  100.00           0.00

     3744 Protierozní, protilavinová a p            0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         75141.00       100000.00   75.14       79977.00   93.95       -4836.00

     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        46201.00        35000.00  132.00       51305.00   90.05       -5104.00

     6112 Zastupitelstva obcí                  196836.92       200000.00   98.42      205700.00   95.69       -8863.08

     6115 Volby do zastupitelstev územní        25361.00            0.00    0.00       26122.00   97.09        -761.00

     6171 Činnost místní správy                358776.27       335000.00  107.10      446806.00   80.30      -88029.73

     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         5133.00         7000.00   73.33        7000.00   73.33       -1867.00

     6399 Ostatní finanční operace              97230.00            0.00    0.00       97230.00  100.00           0.00

     6402 Finanční vypořádání minulých l          693.00            0.00    0.00         693.00  100.00           0.00

     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl 

                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                 

                                                                                                                        

       C E L K E M  :                         1810532.04      1570000.00  115.32     2039063.00   88.79     -228530.96 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15j

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

                                                                              

 

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                      

                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

 

     10 Zemědělství, lesní hospodářstv        79210.00           0.00       79210.00       81095.00   97.68       -1885.00

     21 Průmysl,stavebnictví,obchod a             0.00           0.00           0.00           0.00    0.00           0.00

     22 Doprava                               67140.00           0.00       67140.00      115040.00   58.36      -47900.00

     23 Vodní hospodářství                   155693.00           0.00      155693.00      159478.00   97.63       -3785.00

     31 Vzdělávání a školské služby           98235.00           0.00       98235.00       98235.00  100.00           0.00

     33 Kultura, církve a sdělovací pr        19209.00           0.00       19209.00       19429.00   98.87        -220.00

     34 Tělovýchovná a zájmová činnost       451475.85           0.00      451475.85      504904.00   89.42      -53428.15

     36 Bydlení, komunální služby a úz        68516.00           0.00       68516.00       71179.00   96.26       -2663.00

     37 Ochrana životního prostředí          139822.00           0.00      139822.00      153847.00   90.88      -14025.00

     55 Požární ochrana a integrovaný         46201.00           0.00       46201.00       51305.00   90.05       -5104.00

     61 Státní moc, státní správa, úze       580974.19           0.00      580974.19      678628.00   85.61      -97653.81

     63 Finanční operace                     102363.00           0.00      102363.00      104230.00   98.21       -1867.00

     64 Ostatní činnosti                       1693.00           0.00        1693.00        1693.00  100.00           0.00

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                        

                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl 

       C E L K E M  :                                                                                                       

                                            1810532.04           0.00     1810532.04     2039063.00   88.79     -228530.96 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15c

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

     0000                                     3112883.39      2796000.00  111.33     3140149.00   99.13      -27265.61

     1019 Ostatní zemědělská a potr.činn        40434.00        40000.00  101.09       40434.00  100.00           0.00

     1032 Podpora ostatních produkčních        292633.00         5000.00 5852.66      293860.00   99.58       -1227.00

     2122 Sběr a zpracování druhotných s            0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     2310 Pitná voda                            73864.00        40000.00  184.66       73864.00  100.00           0.00

     3412 Sportovní zařízení v majetku o        32800.00        10000.00  328.00       32800.00  100.00           0.00

     3633 Výstavba a údržba místních inž       103140.00       103000.00  100.14      103140.00  100.00           0.00

     3725 Využívání a zneškodňování komu         7775.00         5000.00  155.50        7775.00  100.00           0.00

     6171 Činnost místní správy                  1454.00         1000.00  145.40        1454.00  100.00           0.00

     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         4356.54         5000.00   87.13        5000.00   87.13        -643.46

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15c

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          2

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Celkové VÝDAJE    dle paragrafů

                                                                Rozpočet               Rozpočet

     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

     1031 Pěstební činnost                       9115.00         5000.00  182.30       11000.00   82.86       -1885.00

     1032 Podpora ostatních produkčních         70095.00         5000.00 1401.90       70095.00  100.00           0.00

     1036 Správa v lesním hospodářství              0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     2143 Cestovní ruch                             0.00        78000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     2212 Silnice                               62100.00       150000.00   41.40      110000.00   56.45      -47900.00

     2221 Provoz veřejné silniční doprav         5040.00         5000.00  100.80        5040.00  100.00           0.00

     2310 Pitná voda                           143639.00       150000.00   95.76      144478.00   99.42        -839.00

     2321 Odvádění a čištění odpadních v        12054.00        20000.00   60.27       15000.00   80.36       -2946.00

     3111 Předškolní zařízení                   27723.00        35000.00   79.21       27723.00  100.00           0.00

     3113 Základní školy                        70512.00        90000.00   78.35       70512.00  100.00           0.00

     3319 Ostatní záležitosti kultury           19209.00        30000.00   64.03       19429.00   98.87        -220.00

     3412 Sportovní zařízení v majetku o       451475.85       135000.00  334.43      504904.00   89.42      -53428.15

     3613 Nebytové hospodářství                 30235.00        30000.00  100.78       30235.00  100.00           0.00

     3631 Veřejné osvětlení                     35944.00        40000.00   89.86       35944.00  100.00           0.00

     3639 Komunální služby a územní rozv         2337.00        20000.00   11.68        5000.00   46.74       -2663.00

     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad         1860.00        10000.00   18.60        1860.00  100.00           0.00

     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        49927.00        80000.00   62.41       59116.00   84.46       -9189.00

     3725 Využívání a zneškodňování komu        12894.00            0.00    0.00       12894.00  100.00           0.00

     3744 Protierozní, protilavinová a p            0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         75141.00       100000.00   75.14       79977.00   93.95       -4836.00

     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        46201.00        35000.00  132.00       51305.00   90.05       -5104.00

     6112 Zastupitelstva obcí                  196836.92       200000.00   98.42      205700.00   95.69       -8863.08

     6115 Volby do zastupitelstev územní        25361.00            0.00    0.00       26122.00   97.09        -761.00

     6171 Činnost místní správy                358776.27       335000.00  107.10      446806.00   80.30      -88029.73

     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         5133.00         7000.00   73.33        7000.00   73.33       -1867.00

     6399 Ostatní finanční operace              97230.00            0.00    0.00       97230.00  100.00           0.00

     6402 Finanční vypořádání minulých l          693.00            0.00    0.00         693.00  100.00           0.00

     6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz         1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15k

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Porovnání příjmů a výdajů

                                                                              

 

 

 

 

      Porovnání příjmů a výdajů

 

                                                                          

                                                                           

        Měsíc                            Příjmy              Výdaje       

                                                                          

                                                                          

        Leden                        153.142,10           47.190,35       

                                                                          

        Únor                         173.374,54          116.211,79       

                                                                           

        Březen                       194.522,33          257.226,18       

                                                                          

        Duben                        168.789,61          169.880,58       

                                                                          

        Květen                       148.369,57          202.159,18       

                                                                          

        Červen                       219.518,10           74.273,55       

                                                                          

        Červenec                     140.486,41          486.254,37       

                                                                          

        Srpen                        126.829,02           69.196,04       

                                                                          

        Září                       1.540.527,43           94.872,06       

                                                                          

        Říjen                        284.243,08          107.751,82       

                                                                           

        Listopad                     397.223,75          151.931,18       

                                                                          

        Prosinec                     122.313,99           33.584,94       

                                                                           

                                                                          

                                                                          

        CELKEM :                   3.669.339,93        1.810.532,04       

                                                                          

                                                                          

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15l

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                               

 

 

 

 

 

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

 

                                                                          

                                                                          

                                        Běžné            Kapitálové       

        Měsíc                          výdaje                výdaje       

                                         5xxx                 6xxxx       

                                                                           

        Leden                         47.190,35                0,00       

                                                                          

        Únor                         116.211,79                0,00       

                                                                          

        Březen                       257.226,18                0,00       

                                                                          

        Duben                        169.880,58                0,00       

                                                                          

        Květen                       202.159,18                0,00       

                                                                           

        Červen                        74.273,55                0,00       

                                                                          

        Červenec                     486.254,37                0,00       

                                                                          

        Srpen                         69.196,04                0,00       

                                                                          

        Září                          94.872,06                0,00       

                                                                          

        Říjen                        107.751,82                0,00       

                                                                          

        Listopad                     151.931,18                0,00       

                                                                          

        Prosinec                      33.584,94                0,00       

                                                                          

                                                                          

                                                                           

        CELKEM :                   1.810.532,04                0,00       

                                                                          

                                                                          

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15m

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                              

 

 

 

 

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

 

                                                                           

                                                                           

                                Běžné           Běžné   Saldo provozního   

        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku   

                                                                           

                                                                           

        Leden             153.142,10          47.190,35         105.951,75 

                                                                            

        Únor              173.374,54         116.211,79          57.162,75 

                                                                           

        Březen            194.522,33         257.226,18         -62.703,85 

                                                                           

        Duben              65.649,61         169.880,58        -104.230,97 

                                                                            

        Květen            148.369,57         202.159,18         -53.789,61 

                                                                           

        Červen            219.518,10          74.273,55         145.244,55 

                                                                            

        Červenec          140.486,41         486.254,37        -345.767,96 

                                                                           

        Srpen             126.829,02          69.196,04          57.632,98 

                                                                           

        Září            1.540.527,43          94.872,06       1.445.655,37 

                                                                            

        Říjen             284.243,08         107.751,82         176.491,26 

                                                                           

        Listopad          397.223,75         151.931,18         245.292,57 

                                                                            

        Prosinec          122.313,99          33.584,94          88.729,05 

                                                                           

                                                                            

                                                                           

        CELKEM :        3.566.199,93       1.810.532,04       1.755.667,89 

                                                                           

                                                                           

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc15p

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Měsíční stav finančních prostředků

                                                                              

 

 

 

 

 

       Měsíční stav finančních prostředků

 

                                                                          

                                                                          

        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        

                                          účet               261/xx       

                                                                          

        Leden                        706.371,55                0,00       

                                                                           

        Únor                         763.534,30                0,00       

                                                                          

        Březen                       700.830,45                0,00       

                                                                          

        Duben                        699.739,48                0,00       

                                                                           

        Květen                       645.949,87                0,00       

                                                                          

        Červen                       791.194,42                0,00       

                                                                          

        Červenec                     445.426,46                0,00       

                                                                          

        Srpen                        503.059,44                0,00       

                                                                          

        Září                       1.948.714,81                0,00       

                                                                           

        Říjen                      2.125.206,07                0,00       

                                                                          

        Listopad                   2.370.498,64                0,00       

                                                                          

        Prosinec                   2.426.351,69                0,00       

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                                                          

 

 

Obec Němčice                                                                                           KEO 8.03   / Uc14z

                                                                                                       zpracováno: 08.04.2013

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2012

                                                                              

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

UZ 00 0 98005  - Sčítání lidu, domů a bytů v ro

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez          693.00            0.00    0.00         693.00  100.00           0.00

               Výdaje:                                 693.00            0.00    0.00         693.00  100.00           0.00

                                                                              

 

UZ 00 0 98008  - Účelové dotace na výdaje spoje

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo         2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00

               Příjmy:                                2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00

                                                                              

 

UZ 00 0 98193  - Účel.dotace na výdaje spojené 

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        29500.00            0.00    0.00       29500.00  100.00           0.00

               Příjmy:                               29500.00            0.00    0.00       29500.00  100.00           0.00

          5019 Ostatní platy                          1412.00            0.00    0.00        1412.00  100.00           0.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                 13050.00            0.00    0.00       13050.00  100.00           0.00

          5039 Ostatní povinné pojistné place          482.00            0.00    0.00         482.00  100.00           0.00

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         5214.00            0.00    0.00        5975.00   87.26        -761.00

          5169 Nákup ostatních služeb                 2897.00            0.00    0.00        2897.00  100.00           0.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          770.00            0.00    0.00         770.00  100.00           0.00

          5175 Pohoštění                              1536.00            0.00    0.00        1536.00  100.00           0.00

               Výdaje:                               25361.00            0.00    0.00       26122.00   97.09        -761.00

                                                                             

 

UZ 27 1 89517  - Realizace místní rozvojové str

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4213 Investiční přijaté transfery z       287209.00       287209.00  100.00      287209.00  100.00           0.00

               Příjmy:                              287209.00       287209.00  100.00      287209.00  100.00           0.00

                                                                              

 

UZ 27 5 89518  - Realizace místní rozvojové str

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4213 Investiční přijaté transfery z      1148833.00      1148835.00  100.00     1148833.00  100.00           0.00

               Příjmy:                             1148833.00      1148835.00  100.00     1148833.00  100.00           0.00

                                                                              

 

 

                                                                                                                            

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                     1467542.00      1436044.00  102.19     1467542.00  100.00           0.00 

                                                                                                                            

  C E L K E M    V Ý D A J E :                       26054.00            0.00    0.00       26815.00   97.16        -761.00 

                                                                                                                            

                                                                                                                             

 

Přílohy