Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í

 

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů

 

Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Senátu  Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů se konají:

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově:

Obecní úřad Němčice

          Pro voliče s adresou místa trvalého pobyt v Němčicích a Ulíkově.                                      

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti 

 

 

 

V Němčicích dne: 18.9.2012                                            ………………………………..

                                                                                                    Jan Hvizd, starosta obce