Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

O Z N Á M E N Í

 

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat dne 12. a 13. října 2012.

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Němčice takto :

 

 

Volební okrsek č. 1 – budova OÚ Němčice, Němčice čp. 17, zasedací místnost

 

5 členů

 

 

 

V Němčicích 10. 08. 2012

 

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce