Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

 

     Starosta obce Němčice  jmenoval dne 31.8. 2012 pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR konané ve dne 12. a 13. října  2012  z a p i s o v a t e l k o u  okrskové volební komise

paní   Blanku  Z a u j e c o v o u

narozenou dne 26. 01. 1977,  zaměstnanou jako účetní na OÚ, bytem Mrákov,  část Starý Klíčov 129.

 

     Jmenování zapisovatele okrskové volební komise se uskutečnilo v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

V Němčicích 31. 08. 2012

 

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce