Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o době a místě konání voleb - prez.volby 2018

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,    345 06   Kdyně

Okres Domažlice

IČO   00572489

Email :  obec@nemciceukdyne.cz

 

                                                                                                                     V Němčicích dne   28. prosince 2017

O z n á m e n í

o době a místě konání Volby prezidenta České republiky

 

Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

  1. Volba prezidenta republiky se koná:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

         případné II.kolo :

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově:

Obecní úřad Němčice

               Pro voliče s adresou místa trvalého pobyt v Němčicích a Ulíkově.                                         

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební

 

………………………………………..

Jan Hvizd, starosta obce