Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o době a místě konání voleb 2017

O Z N Á M E N Í

 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.233/2000 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově:

Obecní úřad Němčice

          Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Němčicích a Ulíkově.                                    

 

           

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti 

     

     

     

V Němčicích dne: 5. 10. 2017                                        ………………………………..

                                                                              Jan Hvizd, starosta obce