Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Povinnost placení poplatků 2016

U P O Z O R N Ě N Í     O B Č A N Ů M

na povinnost placení poplatků na rok 2016

 

Poplatek za ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob

400,- Kč     za osobu přihlášenou k trvalému pobytu

500,- Kč     pro majitele nemovitosti ( bez trvalého pobytu )

400,- Kč     za osobu trvale přihlášenou v části obce Herštýn a Úlíkov

500,- Kč      pro majitele nemovitosti v části obce Herštýn a Úlíkov

                     ( bez trvalého pobytu )

 

Poplatek za držení psa ( pro obyvatele obce Němčice, částí obce Herštýn a Úlíkov )

50,- Kč       za jednoho psa

150,- Kč     za každého dalšího psa

 

Způsob platby :

  • hotově v kanceláři obecního úřadu, každé pondělí v době 18 – 20 hod

  • vložením na účet obecního úřadu vedeného u KB, č.ú. 25429321/0100

  • jiný termín platby lze domluvit telefonicky:

          Jan Hvizd – starosta                              607 818 056

          Pavel Vejvančický – místostarosta           728 345 417

Splatnost poplatků je 31. srpna 2016.

 

V Němčicích 4. ledna 2016                                                    Blanka Zaujecová

                                                                  účetní obce

Přílohy