Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o jmenování zapisovatele

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

 

Starosta obce Němčice  jmenoval dne 12. dubna 2014 pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014  zapisovatelkou  okrskové volební komise

paní    Blanku ZAUJECOVOU

narozenou dne 26. 01. 1977, bytem Mrákov - Starý Klíčov 129

 

     Jmenování zapisovatele okrskové volební komise se uskutečnilo v souladu s ustanovením § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb o volbách do Evropského parlamentu.

 

 

 

 

V Němčicích 12. 04. 2014

 

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce

Přílohy