Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů

Obecní úřad Němčice

Němčice 17,  345 06   Kdyně

 

 

O Z N Á M E N Í

 

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice

pro volby do Evropského parlamentu,

konané 23. a 24. května 2014

 

V souladu s ustanovením § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Němčice takto :

 

 

Volební okrsek č. 1 – budova OÚ Němčice, Němčice čp. 17, zasedací místnost

 

minimální počet členů OVK  :   4

 

 

 

V Němčicích 24. 03. 2014

 

 

                                                                                                                        Jan Hvizd

                                                                                                                     starosta obce