Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení

GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů Obec Němčice (dále také jen „obec“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto ...

Oznámení o době a místě konání voleb - prez.volby 2018

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně Okres Domažlice IČO 00572489 Email : obec@nemciceukdyne.cz V Němčicích dne 28. prosince 2017 O z n á m e n í o době a místě konání Volby prezidenta České republiky Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republik ...

Oznámení o době a místě konání voleb 2017

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Němčice Jan Hvizd podle zákona č.233/2000 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Poslan ...

Povinnost placení poplatků 2017

U P O Z O R N Ě N Í O B Č A N Ů M na povinnost placení poplatků na rok 2017 Poplatek za ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob 400,- Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu 500,- Kč pro majitele nemovitosti ( bez trvalého pobytu ) 400,- Kč za osobu trvale přihlášenou v části obce Herštýn ...

Povinnost placení poplatků 2016

U P O Z O R N Ě N Í O B Č A N Ů M na povinnost placení poplatků na rok 2016 Poplatek za ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob 400,- Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu 500,- Kč pro majitele nemovitosti ( bez trvalého pobytu ) 400,- Kč za osobu trvale přihlášenou v části obce Herštýn ...

Povinnost placení poplatků 2014

U P O Z O R N Ě N Í O B Č A N Ů M na povinnost placení poplatků na rok 2014 Poplatek za ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob 260,- Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu 260,- Kč pro majitele nemovitosti ( bez trvalého pobytu ) 150,- Kč za osobu trvale přihlášenou v části obce Herštýn ...

Oznámení o jmenování zapisovatele

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o jmenování zapisovatele okrskové volební komise Starosta obce Němčice jmenoval dne 12. dubna 2014 pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014 zapisovatelkou okrskové volební komise paní Blanku ZAUJECOVOU n ...

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do Evropského parlamentu, konané 23. a 24. května 2014 V souladu s ustanovením § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ...

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Němčice, okres Domažlice oznamuje podle § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, že volby do Evropského parlamentu, které se budoukonat ve dnech 23. a 24. květn ...

Oznámení o výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje Plzeňského

O Z N Á M E N Í výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje Plzeňského, konaného ve dnech 12. – 13. října 2012 v obci Němčice Počet voličů celkem 100 osob Účast voličů 41 % Počet odevzdaných platných hlasů 35 Politická strana, hnutí nebo koalice Počet získaných platných hlasů Občanská d ...

Oznámení o výsledku hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České Republiky

O Z N Á M E N Í výsledku hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České Republiky, konaného ve dnech 12. – 13. října 2012 v obci Němčice Počet voličů celkem 100 osob Účast voličů 40 % Počet odevzdaných platných hlasů 29 Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných platných hlasů Rudolf Salvetr Mgr ...