Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Vyhledání informace 100,- Kč / hod
Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina 25,- Kč / 15 min.
   
Pořízení fotokopie :  
černobílá kopie A4, jednostranně 2,00 Kč
černobílá kopie A4, oboustranně 4,00 Kč
černobílá kopie A3, jednostranně 3,00 Kč
černobílá kopie A3, oboustranně 5,00 Kč
   
Pořízení kopie tiskem (formát A4) 1,50 Kč
Pořízení kopie na vlastní disketu 15,- Kč
Odeslání informace e-mailem 1,- Kč / strana A4

Odeslání informací žadateli poštou: dle platného sazebníku České pošty