Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Omezení provozu OÚ Němčice

Vzhledem k mimořádné situaci ohrožení nákazou virem SARS CoV-2  bude Obecní úřad Němčice do odvolání pro veřejnost UZAVŘEN.

 

 

Neodkladné záležitosti budou řešeny individuálně, a to po předchozí domluvě s panem starostou nebo místostarostou.

 

Kontakty :

Jan Hvizd – starosta obce                                       607 818 057

Pavel Vejvančický – místostarosta obce                728 345 417

 

Děkujeme Vám, že jste k sobě v tyto nelehké dny ohleduplní a respektujete krizová opatření stanovená Vládou ČR.

 

Vzhledem k dynamickému vývoji současné situace doporučujeme všem občanům sledovat aktuální dění prostřednictvím sdělovacích prostředků a různých dostupných informačních kanálů.

Přílohy