Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Záměr o pronájmu tenisového kurtu

Záměr

pronájmu tenisového kurtu v Němčicích

Obec Němčice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr k pronájmu tenisového kurtu v Němčicích a to za následujících podmínek.

 

  1. pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017

  2. cena pronájmu je 1, 00 Kč za celé období

 

 

 

Zájemci o pronájem mohou podat své písemné nabídky na adresu obce Němčice (Obecní úřad Němčice č. p. 17, Kdyně 345 06), do 30. dubna 2016. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny. Podrobnosti pronájmu podá starosta obce pan Jan Hvizd.

 

  • Elektronicky na e-mail: obec@nemciceukdyne.cz

  • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úřední den, vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 hodin.

  • Osobně po předběžné domluvě – mimo úřední hodiny, po telefonické domluvě na čísle telefonu 607 818 056

 

Obec Němčice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Němčice na jeho 1. zasedání dne 24. března 2016, usnesením č. 1.

 

 

 

Jan Hvizd

starosta

 

 

V Němčicích 4. dubna 2016

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 4. dubna 2016  

Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:

Přílohy