Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočty

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2019 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění ...

Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice 2018 – 2020 NÁVRH Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled. Pří ...

Rozpočet výdajů na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 Výdaje ODPA schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018 Lesní hospodářsrtví-pěst.č. 1031 10 000 11 000 10 000 Lesní hospodářsrtví-těž. činnost 1032 10 000 31 000 10 000 Správa v lesním hospodářství 1036 7 000 7 000 7 000 Cestovní ruch 2143 5 00 ...

Rozpočet příjmů na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 Příjmy POL schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fčních požitků 1111 355 850 420 000 450 000 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 5 000 8 000 10 ...

Rozpočet výdajů na rok 2017 - schválený

Rozpočet výdajů 2017 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ Paragraf Text Rozpočet 2017 1031 Pěstební činnost 10 1032 Lesní hospodářství 10 1036 Správa v lesním hospodářství 7 2143 Cestovní ruch 5 2212 Silnice a cesty 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 800 2321 Odpadn ...