Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zasedání

Zápis č.4 ze dne 30.09.2011

Zápis č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 30. září 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel Omluven: Sika Pavel Projednání: Zahájení – staros ...

Zápis č.3 ze dne 13.6.2011

Zápis č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 13.06.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel Projednání: Zahájení a schválení program ...

Zápis č.2 ze dne 6.5.2011

Zápis č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice ze dne 6. 5. 2011 Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel Projednání: Zrušení smlouvy o pronájmu koupaliště a kiosku v Němčicích s paní Budínovou Rostislavou ...

Zápis č.1 ze dne 28.3.2011

Zápis č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28.03.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel Projednání: Zahájení – starosta obce při ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. června 2012

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 29. června 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Neinvestiční příspěvek na školství – Kdyně, Koloveč, Domažlice – sch ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31. 3. 2012

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 31. března 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Inventura k 31.12.2011 – schválení. Výsledek hospodaření za rok 2011 ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30. 12. 2011

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 30.12.2011 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2012 - schválení Směrnice inventarizace + plán inve ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.9.2011

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 30.09.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření – schválení. Žádost o koupi pozemku v KÚ Němčice č.p. ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.6.2011

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 13.06.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Závěrečný účet za rok 2010 – schválení. Neinvestiční náklady na školství ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28.3.2011

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 28.03.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Rozpočtové opatření č.1 – schválení. Návrh výhledového rozpočtu na rok 20 ...