Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Zasedání

Zápis č. 4 ze dne 29. prosince 2014

Zápis č. 4 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 29. prosince 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Hvizd Jan, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír, Sika Pavel, Bosák Zdeněk Omluveni: Osvald Václav Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Bosá ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 29. prosince 2014

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 29. prosince 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření ...

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčice dne 7. listopadu 2014

Obec Němčice Němčice 17 345 06 Kdyně Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčice konaného dne 7. 11. 2014 od 18:00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Němčice ( dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00hodin dosavadním starostou obce Janem Hvizdem ( dále jen předsedající ). Pře ...

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Němčice

Obec Němčice Obecní úřad Němčice Němčice 17 345 06 Kdyně I N F O R M A C E O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE NĚMČICE Obecní úřad Němčice v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Z ...

Zápis č. 3 ze dne 26. září 2014

Zápis č. 3 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 26. září 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk Omluveni: Sika Pavel Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav, ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 26. září 2014

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 26. září 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Odpadové hospodářství Lazce - schválení. Rozpočtová opatření – schválen ...

Zápis č. 2. ze dne 27. června 2014

Zápis číslo 2 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 27. června 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Hvizd Jan, Vejvančický Pavel, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Bosák Zdeněk Omluveni: Bořík Lubomír Ověřovatelé zápisu: Polák Jaro ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. června 2014

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 27. června 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-K ...

Zápis č. 1 ze dne 28. března 2014

Zápis č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28. března 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický PavelOmluveni: Sika Pavel, Bořík Lubomír Projednání: Zahájení – star ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 28. března 2014

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 28. března 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko – schválení. Re ...

Zápis č. 4 ze dne 27. prosince 2013

Zápis č. 4 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 27. prosince 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír, Sika Pavel, Bosák Zdeněk Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Polák, Pave ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2013

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 27. prosince 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2014, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření ...

Zápis č. 3 ze dne 20. září 2013

Zápis č. 3 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 20. září 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Bořík Lubomír Omluveni: Sika Pavel, Bosák Zdeněk Ověřovatelé zápisu: Osvald Václav, ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 20. září 2013

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 20. září 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Odpadové hospodářství Lazce - schválení. Rozpočtová opatření – schvále ...

Zápis č. 2 ze dne 21. června 2013

Zápis č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 21. června 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel Projednání: Zahájení – starosta obc ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21. června 2013.

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 21. června 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Neinvestiční příspěvek na školství – Koloveč – schválení. Rozpočtová ...

Zápis č. 1 ze dne 22. března 2013

Zápis č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 22. března 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel Projednání: Zahájení – starosta obc ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 22. března 2013.

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 22. března 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Smlouva o výpůjčce – EKO-KOM, a. s. – schválení. Rozpočtové opatření ...

Zápis č. 4 ze dne 28. prosince 2012

Zápis č. 4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 28. prosince 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel,Sika Pavel Projednání: Zahájení – starosta ob ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. prosince 2012.

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 28. prosince 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření ...

Zápis č.3 ze dne 26.října 2012

Zápis č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 26.října 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický PavelOmluven: Sika Pavel Projednání: Zahájení – starost ...

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. října 2012.

V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 26. října 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Příspěvek na dopravní obslužnost – schválení. Zadání územního plánu N ...

Zápis č. 2 ze dne 29. června 2012

Zápis číslo 2 z veřejného zasedání členů obecního zastupitelstva, konaného dne 29. června 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Osvald Václav, Hvizd Jan, Polák Jaroslav, Sika Pavel Omluveni: Bosák Zdeněk, Vejvančický Pavel Ověřovatelé zápisu: Bořík Lubo ...

Zápis č. 1 ze dne 31. března 2012

Zápis č. 1 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 31. 3. 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Sika Pavel, Vejvančický Pavel Projednání: Zahájení – starosta obce př ...

Zápis č. 6 ze dne 30. prosince 2011

Zápis č. 6 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Němčice, konaného dne 30. prosince 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Bořík Lubomír, Bosák Zdeněk, Hvizd Jan, Osvald Václav, Polák Jaroslav, Vejvančický Pavel, Sika Pavel Projednání: Zahájení – starosta o ...