Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Rozpočty

Rozpočet příjmů na rok 2017 - schválený

Rozpočet příjmů 2017 – Obecní úřad Němčice (v Kč) SCHVÁLENÝ Paragraf Text Rozpočet 2017 Daňové příjmy 1 700,5 Dotace na výkon státní správy 55 1019 Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků 67 1032 Lesní hospodářství 3 2310 Pitná voda 40 3412 Sportovní zařízení – koupaliště,ten.kurt,rybník 6 3613 Neby ...

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice

Střednědobý rozpočtový výhled obce Němčice 2017 – 2019 SCHVÁLENÝ Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled. ...

Rozpočet příjmů na rok 2017

Rozpočet příjmů 2017 – Obecní úřad Němčice (v Kč) N Á V R H Paragraf Text Rozpočet 2017 Daňové příjmy 1 700,5 Dotace na výkon státní správy 55 1019 Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků 67 1032 Lesní hospodářství 3 2310 Pitná voda 40 3412 Sportovní zařízení – koupaliště,ten.kurt,rybník 6 3613 Neby ...

Rozpočet výdajů na rok 2017

Rozpočet výdajů 2017 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) NÁVRH Paragraf Text Rozpočet 2017 1031 Pěstební činnost 10 1032 Lesní hospodářství 10 1036 Správa v lesním hospodářství 7 2143 Cestovní ruch 5 2212 Silnice a cesty 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 800 2321 Odpadní vo ...

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2015 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění ...

Závěrečný účet

Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 14.3.2016 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice 34506 Němčice 00572489 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Telefon 731 404 159 E-mail ucetni ...

Rozpočet příjmů na rok 2016

Rozpočet příjmů 2016 – Obecní úřad Němčice (v Kč) N Á V R H Paragraf Text Rozpočet 2016 Daňové příjmy 1 501,4 Dotace na výkon státní správy 55 1019 Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků 60 1032 Lesní hospodářství 5 2310 Pitná voda 40 3412 Sportovní zařízení – koupaliště,ten.kurt,rybník 6 3613 Neby ...

Rozpočet výdajů na rok 2016

Rozpočet výdajů 2016 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) NÁVRH Paragraf Text Rozpočet 2016 1031 Pěstební činnost 10 1032 Lesní hospodářství 13 1036 Správa v lesním hospodářství 7 2143 Cestovní ruch 5 2212 Silnice a cesty 50 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 2 083 2321 Odpadní v ...

Rozpočet výdajů na rok 2015

Rozpočet výdajů 2015 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) NÁVRH Paragraf Text Rozpočet 2015 1031 Pěstební činnost 10 1032 Lesní hospodářství 15 1036 Správa v lesním hospodářství 5 2143 Cestovní ruch 5 2212 Silnice a cesty 50 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 1 000 2321 Odpadní v ...

Rozpočet příjmů na rok 2015

Rozpočet příjmů 2015 – Obecní úřad Němčice (v Kč) N Á V R H Paragraf Text Rozpočet 2015 Daňové příjmy 1 500 Dotace na výkon státní správy 54,4 1019 Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků 59 1032 Lesní hospodářství 5 2310 Pitná voda 48,6 3412 Sportovní zařízení 10 3723 Využívání tříděného odpadu 3 6 ...

Závěrečný účet obce Němčice za rok 2013

Obecní úřad KEO-W 1.8.125 / Uc15e Závěrečný účet za rok 2013 dne: 24.3.2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 32613 ...

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2013 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění ...

Rozpočet příjmů na rok 2014

Rozpočet příjmů 2014 – Obecní úřad Němčice (v Kč) N Á V R H Paragraf Text Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1 500 Dotace na výkon státní správy 50 1019 Ost.zeměd.činnost – pronájem pozemků 59 1032 Lesní hospodářství 5 2310 Pitná voda 50 3412 Sportovní zařízení 10 3725 Využívání kom. odpadu 3 6171 Místn ...

Rozpočet výdajů na rok 2014

Rozpočet výdajů 2014 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) NÁVRH Paragraf Text Rozpočet 2014 1031 Pěstební činnost 2 1032 Lesní hospodářství 5 1036 Správa v lesním hospodářství 3 2143 Cestovní ruch 5 2212 Silnice a cesty 50 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 250 2321 Odpadní vody ...

Závěrečný účet obce Němčice za rok 2012

Obec Němčice KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 08.04.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 266029.99 2400 ...

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2012 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění ...

Rozpočtový výhled obce Němčice 2012 - 2015

Rozpočtový výhled obce Němčice 2012 - 2015 Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především dle novelizace zákona č. 557/2004 Sb. je územní samosprávný celek povinen vypracovat rozpočtový výhled. Příjmy: 2013 2014 201 ...

Návrh závěrečného účtu 2011

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2011 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč, zaokrouhlené na celé tisíce Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění ...

Návrh závěrečného účtu 2010

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2010 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k rozpočet opatření rozpočet 31. ...

Rozpočet příjmů 2011

Rozpočet příjmů 2011 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) N Á V R H Text Rozpočet 2011 Třída 1 Daňové příjmy 1 416 Třída 2 Nedaňové příjmy: § 1032 Lesní hospodářství 50 § 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 § 2310 Pitná voda 40 § 3412 Sportovní zařízení 15 § 3639 Pronájem a prodej pozemků 24 ...

Rozpočet výdajů 2011

Rozpočet výdajů 2011 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) Paragraf Text Rozpočet 2011 Třída 5- Běžné výdaje 1031 Lesní hospodářství 10 1032 Lesní hospodářství 20 1036 Les-správa 3 2143 Cestovní ruch 15 2212 Silnice a cesty 160 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5,16 2310 Pitná voda 250 2321 Odpadn ...

Rozpočet příjmů 2012

Rozpočet příjmů 2012 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) N Á V R H Text Rozpočet 2011 Třída 1 Daňové příjmy 1300 Třída 2 Nedaňové příjmy: § 1019 Ost.zeměd.činnost (pronájem pozemků) 40 § 1032 Lesní hospodářství 5 § 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 § 2310 Pitná voda 40 § 3412 Sportovní za ...

Rozpočet výdajů 2012

Rozpočet výdajů 2012 – Obecní úřad Němčice (v tis. Kč) NÁVRH Paragraf Text Rozpočet 2012 Třída 5- Běžné výdaje 1031 Lesní hospodářství 5 1032 Lesní hospodářství 5 1036 Les-správa 5 2143 Cestovní ruch 78 2212 Silnice a cesty 150 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 2310 Pitná voda 150 2321 Odpad ...