Obecní úřad Němčice, Němčice 17, 345 06 Kdyně, Tel.: +420 379 732 216, E-mail: obec@nemciceukdyne.cz

Oznámení

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o počtu a sídle volebních okrsků Obecní úřad Němčice, okres Domažlice oznamuje podle § 15 písmena f) zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 12. a 13.října 20 ...

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Němčice pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat dne 12. a 13. října 2012. V souladu s ustanovením § 15 písm. c) z ...

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecní úřad Němčice Němčice 17, 345 06 Kdyně O Z N Á M E N Í o jmenování zapisovatele okrskové volební komise Starosta obce Němčice jmenoval dne 31.8. 2012 pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR konané ve dne 12. a 13. října 2012 z a p i s o v a t e l k o u okrskové volební komise paní ...

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Vrba Pavel

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 1 4 9 /12/V/Pa Ve Kdyni, dne 18.4.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTN ...

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi

Poslání a úkoly finančního arbitra Hlavním posláním Kanceláře finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. § Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli pla ...